Browsing by Author Aluno, Louangmanivanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Thesis


  • Authors: Aluno, Louangmanivanh;  Advisor: Nguyễn, Thu Thảo (2016)

  • Trình bày cơ sở lý luận chung về xử lý tài liệu và đặc điểm hoạt động của Thư viện Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Phân tích thực trạng hoạt động xử lý tài liệu tại thư viện Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động xử lý tài liệu tại Thư viện Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.