Lại Vũ Kiều Trang
author picture
Trình độ chuyên môn: Tâm lý học
Chức danh: Ths

Trang cá nhân: https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=NLA9PhwAAAAJ

<p><b>QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC</b>: Từ 2017 - nay: Giảng viên Khoa Kiến thức cơ bản, trường Đại học Văn hoá Hà Nội.</p> <p><b>CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU</b>:Tâm lý học, giáo dục học, kỹ năng sống, kỹ năng mềm, tư vấn tâm lý, hành vi, tính cách, xu hướng, tâm lý học đường.</p> <p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>: Tâm lý học Đại cương, Tâm lý hocn gia đình, Tứ vấn tình yêu - hôn nhân, Kỹ năng mềm.</p>

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

3724

VIEWS & DOWNLOAD

843

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 13 of 13
 • Article


 • Authors: Lại, Vũ Kiều Trang; Đặng, Trần Hiếu (2023)

 • Nghiên cứu tìm hiểu thực trạng Kỹ năng nghiên cứu khao học của sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trên cơ sở đề xuất các biện pháp nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên. Nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát bằng câu hỏi với 100 sinh viên tham gia trả lười, bên cạnh việc tiến hành phỏng vấn sâu để làm rõ vấn đề. Kết quả cho thấy , trong tổng số 7 kĩ năng đưa ra có 2 kỹ năng đã đạt mức thành thạo. Nghiên cứu đề xuất 3 giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

 • Article


 • Authors: Lại, Vũ Kiều Trang (2022)

 • Bài viết tổng hợp các nghiên cứu trong nước và nước ngoài về vấn đề sử dụng thuốc là điên tử của thanh thiếu niên bao gồm nhận thức của thanh thiếu niên về thuốc là điện tử nói chung và nhận thức về tác hại của vấn đề sử dụng thuốc là điện tử nỗi riêng. những pháp nghiên cứu lí luận tổng hợp các kết quả nghiên cứu thực tiễn và nghiên cứu trường hợp về sử dụng thuốc lá điện tử của thanh thiếu miền. Nghiên cứu này cho thấy nguyên nhân cơ bản về mặt chủ quan là yếu tố tâm lí lứa tuổi thanh thiếu niên, sự tò mò về trải nghiệm và tỏ mà về mùi vị, cũng như khả năng thực hiện các thủ thuật hút thuốc khi thử nghiệm thuốc là điện tử. Yếu tố khách quan đối với thực trạng sử dụng thuốc lá điện t...

 • Article


 • Authors: Lại, Vũ Kiều Trang (2022)

 • Abstract: It cannot be denied that the development of a university is largely contributed by the quality of the teaching staff. With the rapid development of society nowadays, lecturers need to improve their own capacity in professional knowledge, skills, expertise, etc. to meet the dramatic changes in education. There are some ways lecturers often use to courses usually take place in a short time. The aim of these courses is to help them improve their knowledge and skills, which is hoped to bring great effect in teaching. However, how is the satisfaction of lecturers after short courses? The research was conducted on 15 lecturers from 15 different universities, who had attended at le...

 • Article


 • Authors: Lại, Vũ Kiều Trang (2022)

 • Education plays a key role in the formation and development of personality. Education in general and art education in particular is one of the important factors that help children develop both intelligence, personality and skills. This article presents an overview of research on art education for children in three countries: Australia, China and Vietnam. This study collects data from the authors who have analyzed the literature on the topic of art education for children in the following aspects: content of art education for preschool children; preschool class size; art education methods and the role of art education; thereby presenting an overview of art education in all three countri...

 • Article


 • Authors: Lại, Vũ Kiều Trang (2022)

 • Education plays a key role in the formation and development of personality. Education in general and art education in particular is one of the important factors that help children develop both intelligence, personality and skills. This article presents an overview of research on art education for children in three countries: Australia, China and Vietnam. This study collects data from the authors who have analyzed the literature on the topic of art education for children in the following aspects: content of art education for preschool children; preschool class size; art education methods and the role of art education; thereby presenting an overview of art education in all three countri...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tâm; Lại, Vũ Kiều Trang (2021)

 • It cannot be denied that the development of a university is largely contributed by the quality of the teaching staff. With the rapid development of society nowadays, lecturers need to improve their own capacity in professional knowledge, skills, expertise, etc. to meet the dramatic changes in education. There are some ways lecturers often use to improve their professional competence, one of which is participating in short courses which usually take place in a short time. The aim of these courses is to help them improve their knowledge and skills, which is hoped to bring great effect in teaching. However, how is the satisfaction of lecturers after short courses? The research was conduc...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Bình; Lại, Vũ Kiều Trang; Nguyễn, Thanh Huyền (2021)

 • Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần của con người ngày càng được nâng cao. Những năm gần đây, đã có rất nhiều sự kiện Tâm lí được diễn ra mang tính chất phổ biến những kiến thức cơ bản về Tâm li, từ đó giúp khán giả của sự kiện có thêm kiến thứcđồng thời nâng cao năng lực ứng phó với những vấn đề về Tâm lí. Tại trường đại học Văn hóa Hà Nội, tổ chức sự kiện được chính thức được đưa vào giảng dạy ở một số khoa. Việc tổ chức thành công các sự kiện có sự đóng góp không nhỏ của hoạt động thực hành Tâm lí học của sinh viên. Bài viết tóm tắt những kinh nghiệm trong quá trình hướng dẫn sinh viên tổ chức sự kiện tâm lí để tăng cơ hội thực hành cho sinh viên....

 • Article


 • Authors: Lại, Vũ Kiều Trang (2021)

 • Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần của con người ngày càng được nâng cao. Những năm gần đây, đã có rất nhiều sự kiện Tâm lí được diễn ra mang tính chất phổ biến những kiến thức cơ bản về Tâm lí, từ đó giúp khán giả của sự kiện có thêm kiến thức, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó với những vấn đề về Tâm li. Tại trường đại học Văn hóa Hà Nội, tổ chức sự kiện được chính thức được đưa vào giảng dạy ở một khoa. Việc tổ chức thành công các sự kiện có sự đóng góp không nhỏ của hoạt só động thực hành Tâm lí học của sinh viên. Bài viết tóm tắt những kinh nghiệm trong quá trình hướng dẫn sinh viên tổ chức sự kiện tâm li để tăng cơ hội thực hành cho sinh viê...

 • Article


 • Authors: Lại, Vũ Kiều Trang (2021)

 • Nhận thức rõ nhu cầu của thị trường việc làm sắp tới, trưởng Đại học Lao động – xã hội có đào tạo hệ cử nhân chính quy Tâm lí học. Để giúp sinh viên hiểu rõ hơn về công việc tương lai cũng như trau dồi thêm các kĩ năng nghề nghiệp, trong chương trình đào tạo, ngoài việc cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên ngành thì còn xen kẽ là các đợt thực hành môn học. Trong quá trình thực hành, sinh viên rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, cụ thể là kinh nghiệm về sự chủ động và tự tin, kinh nghiệm về kĩ năng mềm, kinh nghiệm vè phát triển mối quan hệ và kinh nghiệm thực hành từ những trải nghiệm thực Những bài học kinh nghiệm này sẽ giúp ích cho sinh viên tâm lí học rất lớn trong quá t...

 • Article


 • Authors: Lại, Vũ Kiều Trang (2021)

 • With the continuous development of the economy Society, adults often work with jobs to meet the increasing financial requirements of the family. Although giving birth and educating children is a parent's right and obligation, in some families, especially those with multiple generations, he is often the one to take care of and educate the grandchildren, when parents go to work. This thing offers significant benefits but also many negative effects. The article summarizes the research on his influence on the design work and the education of children. It is the basis for in-depth studies in the field of family studies and sociology. Keywords: Grandparents, care, grandchildren, family

 • Article


 • Authors: Trần, Thị Mai Thanh; Lại, Vũ Kiều Trang;  Advisor: Bài viết trình bày vai trò của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục giá trị cho học sinh. Đưa ra phương pháp kết hợp giáo dục giá trị giữa ba lực lượng: gia đình- nhà trường và xã hội. (2019)

 • -

 • Article


 • Authors: Lại, Vũ Kiều Trang (2018)

 • From the first year, students of Hanoi University of Culture are studying basis sciences. There are the foundation courses for the entire learning process, including General Psychology. The course provides students with a holistic perspective on the spiritual life of the human person, which will guide the application of the theory of the subject to life as well as in the field odd career-oriented activities in the future. In the process of learning, the instructor can organize activities to help students discover new knowledge while at the same time helping students to develop their soft kills, bring excitement to students, help improve teaching effectiveness. Ngay từ năm nhất, sinh v...