Lý Thị Ngọc Dung
author picture
Trình độ chuyên môn: Di sản văn hoá; bảo tàng; sử học
Chức danh: Ths

Trang cá nhân: https://www.facebook.com/ngocdung91

<p><b>QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC</b>: Từ năm 2013 đến nay công tác tại Khoa Di sản văn hoá, Giảng viên thuộc tổ bộ môn Bảo tàng học.</p> <p><b>CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU</b>: Bảo tàng học, Văn hoá học, Quản lý văn hoá.</p> <p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>: Trưng bày hiện vật Bảo tàng; Xây dựng Dự án Trưng bày Bảo tàng; Cộng đồng và Di sản văn hoá; Truyền thông Di sản văn hoá.</p>

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

12

Top Country : China

Showing results 1 to 2 of 2