Lê Tuấn Dung
author picture
Trình độ chuyên môn: Báo chí
Chức danh: Ths

Trang cá nhân: https://fcwj.huc.edu.vn/

<p><b>QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC</b>: Từ 2019 - nay: Khoa Viết văn, Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.</p> <p><b>CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU</b>: Báo điện từ; Báo chí - truyền thông đa phương tiện; Truyền thông xã hội.</p> <p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>: Báo điện tử; Lý thuyết truyền thông; Truyền thông đa phương tiện.</p>

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

47

VIEWS & DOWNLOAD

17

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 2 of 2
  • Article


  • Authors: Lê, Tuấn Dung (2017)

  • Bài viết phân tích vai trò của mạng xã hội đối với hoạt động báo chí, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng mạng xã hội Facebook trong hoạt động báo chí hiện nay