Mai Anh Tuấn
author picture
Trình độ chuyên môn: Ngữ Văn - Văn học Việt Nam
Chức danh: Tiến sỹ

Trang cá nhân: https://maianhtuan.wordpress.com/

<p><b>QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC</b>: Từ tháng 6 - 2009 đến nay: Giảng viên Khoa Viết văn - Báo chí, Đại học Văn hóa Hà Nội.</p> <p><b>CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU</b>: Văn học Việt Nam hiện đại; Nhân học văn hóa; Lịch sử và phong cách Điện ảnh.</p> <p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>: 1-Văn học Việt Nam sau 1975; 2-Kỹ năng viết cho truyền thông; 3-Truyền thông văn hóa, nghệ thuật trên báo chí; .</p>

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

937

VIEWS & DOWNLOAD

463

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 26
 • Article


 • Authors: Mai, Anh Tuấn (2015)

 • Bài viết là lúc tác giả suy nghĩ chậm trãi về những tiểu luận của Nguyễn Ngọc. Nguyên ngọc là nguồn cảm hứng đặc biệt của tác giả về đất Quảng Nam, đây là phẩm chất riêng của vùng đất và con người nơi đây: luôn bước tới, ở tiền tuyến, khồng ngại đứng đầu sóng ngọn gió.

 • Article


 • Authors: Mai, Anh Tuấn (2018)

 • Bài viết là bình phẩm, nghiên cứu, phân tích tác phẩm " Đêm núm sen" của tác giả Trần dần. trong bài viết có đề cập đến những nội dung: ngoái nhìn một thời điểm, hội họa và sắp đặt trong tác phẩm

 • Article


 • Authors: Mai, Anh Tuấn (2016)

 • Bài viết đề cập đến việc nghiên cứu, so sánh, phân tích cuốn" Hà Nội lầm than" của Trọng Lang, cụ thể là một góc nhìn riêng, tiếng yêu thương.

 • Article


 • Authors: Mai, Anh Tuấn (2015)

 • Bài viết mô tả, phân tích mối bận tâm của Nguyễn Huy Thiệp về đau ốm, bệnh tật và cái chết cũng như là những thực trạng thân thể nhân sinh khó nắm bắt mà xã hội Việt Nam hậu chiến đang phải đối mặt, và đồng thời, như là những chủ đề suy tư mang tính triết học mà bản thân nhà văn, trước bối cảnh văn hóa văn chương mới, có nhu cầu lên tiếng

 • Article


 • Authors: Mai, Anh Tuấn (2016)

 • Bài viết là sự tìm hiểu, phân tích về tác phẩm "Người nông dân châu thổ Bắc kì" của Pierre Gourou, phân tích vào những khía cạnh từ vốn tri thức làng, nghĩ về cơ hội làm mới cách tiếp cận văn chương.

 • Article


 • Authors: Mai, Anh Tuấn (2015)

 • Bài viết có nội dung đề cập đến cảm nghĩ, cảm nhận của tác giả về tiểu thuyết việt nam trong năm 2014, và các năm trước đó. Bài viết chỉ ra ưu điểm ,nhược điểm của viết tiểu thuyết và kể tên những tác phẩm nổi bật trong năm.

 • Article


 • Authors: Mai, Anh Tuấn (2016)

 • Bài Viết tập trung mô tả, phân tích những thực trạng thân thể nhân sinh khó nắm bắt mà xã hội Việt Nam hậu chiến dang phải đối mặt và đồng thời là những chủ đề mang tính triết học mà bản thân nhà văn, trước bối cảnh văn hóa văn chương mới, có nhu cầu lên tiếng trong văn chương Nguyễn Huy Thiệp

 • Article


 • Authors: Mai, Anh Tuấn (2015)

 • Sống cùng lịch sử là bộ phim khai thác đề tài chiến tranh, được khán giả yêu mến và nhắc đến nhiều trong tâm trí khán giả, phim khắc họa sâu sắc về chiến tranh, người lính chân thực. Bài viết là cảm nghĩ, phân tích của tác giả đối với tác phẩm và là dự đoán cho nền công nghiệp làm phim chiến tranh tại Việt Nam