Bùi Thanh Thủy
author picture
Trình độ chuyên môn: Văn hóa học; Quản lý văn hóa; Du lịch
Chức danh: PGS, TS

Trang cá nhân: http://tourism.huc.edu.vn

<p><b>QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC</b>: Từ năm 1993-2000 giảng viên, điều hành chương trình Văn hóa Du lịch tại khoa Bảo tồn, Bảo tàng (Di sản), Đại học Văn hóa Hà Nội; Từ năm 2000-2006, Trưởng bộ môn Nghiệp vụ Du lịch, khoa Văn hóa Du lịch, Đại học Văn hóa Hà Nội; Từ năm 2006-2015, Phó trưởng khoa Văn hóa du lịch, Đại học Văn hóa Hà Nội; Từ năm 2016-2021, Trưởng khoa Gia đình và Công tác xã hội, Đại học Văn hóa Hà Nội; Từ tháng 2/2022 đến nay là Trưởng khoa Du lịch Đại học Văn hóa Hà Nội. </p> <p><b>CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU</b>: Quản lý văn hóa; Du lịch; Quản lý du lịch; Quản lý di sản; Phát triển du lịch cộng đồng; Văn hóa ẩm thực.</p> <p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>: Quản lý du lịch; Du lịch cộng đồng; Văn hóa Ẩm thực Việt Nam; Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; Quản lý di sản trong phát triển du lịch; Giao tiếp, ứng xử trong du lịch; Xây dựng sản phẩm du lịch vùng dân tộc thiểu số; Quản lý nhà nước về công tác gia đình; Văn hóa gia đình; Gia đình trong xã hội hiện đại; Gia đình với vấn đề xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; </p>

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

3873

VIEWS & DOWNLOAD

1981

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 90
 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy; Nguyễn, Kim Anh (2019)

 • ở Việt Nam, việc áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt là trong thiết kế kiến trúc, đã góp phần quan trọng trong việc tạo nên tốc độ phát triển đô thị mạnh mẽ. Hệ thống đô thị Việt Nam với 800 thành phố, thị xã, thị trấn trải đều trên khắp các vùng miền. kinh tế dô thị góp khoảng 70% GDP cả nước, diện mạo kiến trúc, đô thị, cảnh quan Việt Nam đã có nhiều thay đổi theo phương hướng hiện đại, có bản sắc, đó cũng là động lực cho sự phát triển kinh tế đất nước

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2019)

 • Toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế là một xu thế tất yếu đang diễn ra nhanh, mạnh trong thời đại ngày nay. Trước bối cảnh đó, quốc tế hoá giáo dục là một xu thế mới trong chính sách phát triển giáo dục ở các nước nhằm góp phần định hướng tiến trình hội nhập/toàn cầu hoá. Quốc tế hóa giáo dục chính là quá trình hội nhập quốc tế về giáo dục đào tạo, trong đó các yếu tố quốc tế và liên văn hoá được tích hợp vào chức năng, nhiệm vụ, cách cung ứng và tiến trình tổ chức thực hiện giáo dục, đào tạo. Vấn đề này đang diễn ra mạnh mẽ trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực của hầu hết các ngành nghề tại các cơ sở đào tạo ở Việt Nam, đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải nhanh chóng, để chủ động tham gia và...

 • -


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy;  Advisor: Nhân lực du lịch - Hội nhập lao động - ASEAN (2014)

 • Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay và đặc biệt là các nước asean hội nhập trở thành hội nhập trở thành cộng đồng kinh tế asean vào băn 2015 , cùng với việc chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế với việc giao lưu ngày càng mạnh mẽ giữa các quốc gia , đã đưa đến khả năng tạo ra thị trường lao động chung khu vực , đòi hỏi cao và dịch chuyển về lao động như một yêu cầu bắt buộc nhưng mang tính quy luật . trước bối cảnh đó , các quốc gia cần phải xây dựng một đội ngũ lao động có chuyên môn và trình độ tay nghề cao, có thể làm việc liên thông giữ các nước

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2014)

 • Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay và đặc biệt các nước asean hội nhập trở thành Cộng đồng kinh tế asean vào năm 2015. Cùng với việc chuyển dịch cơ cấu của kinh tế và sự giao lưu ngày càng mạnh mẽ giữa các quốc gia đã đưa đến khả năng tạo ra thị trường lao động chung trong khu vực, đòi hỏi cao hơn và sự dịch chuyển về nguồn lao động như một yêu cầu bắt buộc nhưng mang tính chất quy luật, trước bối cảnh đó các quốc gia cần phải xây dựng một đội ngũ lao động có chuyên môn và trình độ tay nghề cao, có thể làm việc liên thông giữa các quốc gia

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2019)

 • Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay và đặc biệt việc các nước ASEAN hội nhập trở thành Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015; cùng với việc chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế và sự giao lưu ngày càng mạnh mẽ giữ các quốc gia, đã đưa đến khả năng tạo ra thị trường lao động chung trong khu vực, đòi hỏi cao hơn và sự dịch chuyển về nguồn lao động như một yêu cầu bắt buộc nhưng mang tính quy luật. Trước bối cảnh đó, các quốc gia cần phải xây dựng đội ngũ lao động có chuyên môn và trình độ tay nghề cao, có thể làm việc liên thông giũa các nước

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2017)

 • Phát triển nhanh nguồn nhân lực, Nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đã được Đảng ta xác định xem là một trong ba khâu đột phá của phát triển kinh tế- xã hội từ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI . Bởi lẽ đây là chìa khóa để Việt Nam tăng trưởng , phát triển cạnh tranh hiệu quả , đáp ứng yêu cầu của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Riêng trong lĩnh vực Du lịch- là một ngành luoo9n trong trạng thái động , luôn thay đổi và luôn phát triển , đặc biệt khi đặt trong ba cảnh hội nhập mang tính khu vực / Quốc tế thì đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cần phải được đẩy mạnh do tính gắn kết chặt chẽ với thị trường lao động du lịch nước ngoài , sự p...

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2021)

 • Truyền thông và đối ngoại luôn là một hoạt động xương sống, ảnh hưởng rất lớn đến mọi vấn đề của xã hội. Không chỉ là du lịch mà mọi lĩnh vực, nghành nghề khác đều ghi nhận vai trò, lợi ích quan trọng của công tác truyền thông. Đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, công tác này vô cùng thiết yếu bởi đây là cách thức đầu tiên tạo nên sức hút du khách đến điểm, duy trì mối liên hệ liên tục với khách du lịch, cung câp được dữ liệu và thông tin du lịch cho khách

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2017)

 • Cultural tourism has emerged to be a key tourist trend in countries trend in country, thus cultural tourism proves hugely potential and advantageous to alluremore visitors

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2015)

 • Tâm lý trong gia tiếp với khách du lịch chính là Tâm lý học giao tiếp dối tượng trực tiếp là đời sống và tâm hồn của du khách bao gồm tâm tư , tình cảm, ước mơ, nguyên vọng , niềm tin... Được thể hiện thông qua các hoạt đọng của họ như nhận thức , tình cảm , ngôn ngữ , hành động trong quá trình du lịch . Tâm lý học đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động hưỡng dẫn du lịch của hưỡng dẫn viên , có thể hơn là trong việc quản lý, phục vụ đoàn khách và đem lại sự hài lòng cho du khách , phù hợp với động cơ và nhu cầu, lợi ích của du khách trong qua trình du lịch