Item Infomation


Title: Sự tương đồng và khác biệt trong văn hóa giao tiếp giữa Việt Nam và một số nước Đông Nam Á
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Mai
Issue Date: 2017
Abstract: Nằm trong khu vực châu Á , Việt Nam và các nước Đông Nam Á có güi về vị trí địa lý , điều kiện tự nhiên , kinh tế , văn hóa với nhiều thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa . Điều này đã tạo ra sự tương đồng trong văn hóa giao tiếp : ý thức coi trọng cộng đồng , thế ứng xử lịnh hoạt , mềm dẻo , tuân thủ tôn ti trật tự trên dưới trong quan hệ giao tiếp , trọng nghĩa tình ... Tuy nhiên , trong quá trình hình thành và phát triển các quốc gia Đông Nam Á cũng mang những nét văn hóa riêng , độc đáo tạo nên sự khác biệt trong văn hóa giao tiếp . Trong bài tham luận này , chúng tôi muốn tìm hiểu về sự tương đồng và khác biệt trong văn hoá giao tiếp giữa Việt Nam và một số nước Đông Nam Á góp phần nâng cao hiệu quả giao tiếp của người Việt trong môi trường đa văn hoá hiện nay.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/6103
Appears in Collections:LĨNH VỰC VĂN HÓA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

708

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.