Item Infomation

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm,Thị Thúy Nguyệtvi
dc.date.accessioned2020-05-18T03:07:13Z-
dc.date.available2020-05-18T03:07:13Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://huc.dspace.vn/handle/DHVH/4447-
dc.description.abstractDu lịch có trách nhiệm (responsible tourism) là một phần vấn đề được đặt ra trong tầm nhìn chung về du lịch bền vững (sustainable tourism). Sự phát triển nhanh của du lịch trên phạm vi toàn cầu đặt ra đòi hỏi về trách nhiệm xã hội với môi trường và xã hội cho tất cả các bên liên quan đến du lịch. Du lịch có trách nhiệm đặt vấn đề tiêu thụ du lịch một cách có ý thức hơn về giữ gìn tài nguyên, môi trường, tôn trọng các giá trị xã hội và văn hóa. Trên cơ sở phân tích vấn đề du lịch có trách nhiệm từ góc độ du khách, bài viết thực hiện một khảo sát nhận thức của du khách trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh về nguyên tắc ứng xử du lịch có trách nhiệm để nhận biết cụ thể mức độ hiểu biết của du khách trẻ về quan điểm cũng như hành vi du lịch có trách nhiệm. Khảo sát thực hiện trên đối tượng học sinh, sinh viên ở thành phố Hồ Chí Minh với một bảng hỏi được thiết kế để thu thập thông tin về mức độ tham gia du lịch, những chủ đề thông tin được chuẩn bị trước chuyến đi, và thái độ nhận thức đối với những vấn đề then chốt về nguyên tắc ứng xử du lịch có trách nhiệm của du khách. Từ kết quả khảo sát, một khung chủ đề về giáo dục nhận thức ứng xử du lịch có trách nhiệm cho du khách được đề xuất với kỳ vọng được áp dụng vào thực tế truyền thông và giáo dục cộng đồng về du lịch có trách nhiệmvi
dc.language.isovivi
dc.publisherTạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ –Khoa học Xã hội và Nhân vănvi
dc.sourceinternet-
dc.subjectỨng xử du lịch - Khảo sátvi
dc.subjectTạp chí khoa học chuyên ngànhvi
dc.titleKhảo sát nhận thức của giới trẻ về nguyên tắc ứng xử du lịch có trách nhiệm tại điểm đếnvi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:LĨNH VỰC DU LỊCH

Files in This Item:
Thumbnail
  • tl83.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.