Item Infomation


Title: Hoạt động của Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể thao huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An hiện trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Văn Cương
Âu, Thị Thuý
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Trình bày một số lý luận về công tác Nhà Văn hoá. Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể thao huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3494
Appears in Collections:KHOA VĂN HOÁ DÂN TỘC THIỂU SỐ
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Âu Thị Thuý.pdf
      Restricted Access
    • Size : 541,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.