Item Infomation


Title: Vấn đề bạo lực gia đình trên báo mạng điện tử qua góc nhìn chuyên gia
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Bùi, Diễm Quỳnh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Các cơ sở lý luận về báo mạng điện tử và bạo lực gia đình. Thực trạng thông tin về vấn đề bạo lực gia đình trên báo mạng điện tử qua góc nhìn chuyên gia. Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả báo mạng điện tử với phòng chống bạo lực gia đình.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3464
Appears in Collections:KHOA VĂN HOÁ HỌC
ABSTRACTS VIEWS

243

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bùi Diễm Quỳnnh khóa luận đầy đủ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.