Item Infomation


Title: Thực trạng bình đẳng giới trong gia đình Công giáo
Authors: Nguyễn, Thị Ngân
Nguyễn, Thị Ngân
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết và khái quát về giáo xứ Cẩm Sơn. Đồng thời, phân tích thực trạng bình đẳng giới và một số vấn đề đặt ra trong gia đình Công giáo tại giáo xứ Cẩm Sơn.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3444
Appears in Collections:KHOA VĂN HOÁ HỌC
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Thị Ngân đầy đủ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.