Item Infomation


Title: Ảnh hưởng của game online đối với giới trẻ Hà Nội (qua khảo sát tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)
Authors: Đặng, Hoài Thu
Dương, Thị Hương
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý luận chung về game online và khát quát chung về thành phố Hà Nội. Đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp phát huy ảnh hưởng tích cực của game online đến giới trẻ.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/3422
Appears in Collections:KHOA VĂN HOÁ HỌC
ABSTRACTS VIEWS

126

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dương Thị Hương.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.