Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

Results 1-10 of 47 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Uyên (2022)

 • Lễ hội truyền thống là một hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng được hình thành từ lâu đời và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của người việt, thể hiện đặc trưng văn hóa của từng tộc người, từng khu vực. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, dưới tác động của cơ chế thị trường, sự mở cửa giao lưu, đã tác động không nhỏ đến công tác tổ chức và quản lý lễ hội. Sự tác động đó có cả những yếu tố tích cực, tuy nhiên sự chi phối của yếu tố thương mại, yếu tố lợi nhuận trong tổ chức lễ hội đang là một đe dọa tới việc bảo tồn giá trị văn hóa cổ truyền và bản sắc dân tộc trong lễ hội. Điều này đòi hỏi cần có những nhìn nhận thấu đáo để đưa ra những giải pháp hạn chế tác động tiêu cực, giữ gìn những giá trị tốt đẹp vốn có của các lễ hội truyền thống.

 • Article


 • Authors: Triệu, Thị (2022)

 • Có thể nói, lễ hội truyền thống là một hiện tượng văn hóa được hình thành và phát triển trong những điều kiện địa lý, lịch sử, văn hóa kinh tế nhất định, gắn với những đặc điểm văn hóa vật thể và tâm linh cộng đồng. Lễ hội truyền thống là môi trường hay còn gọi là "bảo tàng sống" cho các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, các làng hay vùng miền, thậm chí là quốc gia dân tộc được trường tồn, phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác.

 • Article


 • Authors: Trần, Thị Diên (2022)

 • Môi trường văn hoá lành mạnh, hài hoà, phong phú và đa dạng chính là chiếc “nôi” nuôi dưỡng con người về mọi mặt. Sự cần thiết phải hoàn thiện các thể chế chính sách về xây dựng môi trường văn hoá trong lễ hội truyền thống hiện nay là một đòi hỏi cấp thiết điều chỉnh các hành vi và các mối quan hệ trong các cơ quan, đơn vị tổ chức, quản lý lễ hội và mọi tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động lễ hội, cụ thể hoá trách nhiệm,quyền lợi của người được giao thực hiện nhiệm vụ công việc và người đứng đầu.Đánh giá các quy định hiện hành về tổ chức quản lý lễ hội đưa ra giải pháp về hoàn thiện thể chế chính sách và thực hiện thể chế chính sách về xây dựng môi trường văn hoá trong lễ hội truyền thống đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Thủy (2021)

 • Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã làm thay đổi môi trường sinh thái báo chí truyền thông và cách thức hoạt động, tác nghiệp báo chí theo hướng hội tụ, đa năng, đa phương tiện. Đây là thời cơ, cũng là thách thwucs với các cơ sở giáo dục trong việc không ngừng đổi mới tư duy, phương thức, nội dung chương tình đào tạo hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng báo chí đáp ứng nhu cầu thực tế. Là một cơ sở có bề dày đào tạo ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đào tạo báo chí tại đại học văn hóa HÀ Nội một mặt bám sát xu thế báo chí đa phương tiện trong môi trường truyền thông số, mặt khác khai thác thế mạnh riêng của mình.

 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương Liên (2022)

 • Lễ hội truyền thống là một trong những thành tố quan trọng nhất của văn hóa dân gian, gắn bó sâu sắc với quá trình biến đổi của văn hoá dân tộc. Cùng với sự phát triển của xã hội ngày nay, lễ hội truyền thống ngày càng xuất hiện nhiều sự đổi thay cho phù hợp với thời đại. Tuy vậy, ở nhiều địa phương, bên cạnh những biến đổi phù hợp cũng xuất hiện một số yếu tố lệch chuẩn, gây ảnh hưởng tới công tác gìn giữ, được phát huy các giá trị tốt đẹp của lễ hội truyền thống.

 • Article


 • Authors: Ma, Thị Quỳnh Hương (2021)

 • Năm 2020 vừa qua, chúng ta vui mừng đón nhận thông tin Công viên địa chất (CVĐC) Đăk Nông đã được tổ chức UNESCO công nhận là CVDC toàn cầu. Việc công nhận danh hiệu này không chỉ tạo lợi thế quang bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, lưu giữ những giá trị địa chất, đa dạng sinh học và nền văn hóa đa dạng của 40 dân tộc, mà còn tạo đồn bầy lớn cho ngành Du lịch của tỉnh Đắk Nông phát triển. Trong nỗ lực phát huy giá trị của vùng CVĐC, lãnh đạo Tỉnh Đắk Nông đã có chủ trương “Phát triển các sản phẩm du lịch, xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn liền với Công viên địa chất Đắk Nông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và đã chỉ rõ, du lịch cộng đồng là loại hình du lịch mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế bền vững nhất cho cư dân bản địa, không chỉ giúp bảo vệ tài nguyên môi tr...


 • Tóm tắt: Đối với mỗi tôn giáo, khi du nhập và phát triển vào mỗi quốc gia thường diễn ra một quá trình hội nhập và thích ủng sao cho phù hợp với đặc thù văn hóa của địa phương đó. Lịch sát Giáo hội Công giáo cũng không nằm ngoài quy luật đó. Sự hội nhập đó được thể hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống người Kitô hữu, đặc biệt là trong lĩnh vực phụng tự của giáo hội, nói một cách cụ thể hơn đó chính là những hình thức của lỏng đạo đức bình dân. Lòng đạo đức bình dân không phải là sự thay thế việc phụng tự nhưng là mang phong tự đi sâu vào trong đời sống hằng ngày của mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa khác nhau. Qua đó giúp đức tin đi sâu vào trong đời sống của từng người Kitô hữu, góp phần làm cho việc truyền giáo dễ dùng hơn. Từ khóa: Công giáo; đức tin, phụng tự. 1. Hội nhập ...

 • Article


 • Authors: Đỗ, Trần Phương (2022)

 • Đào tạo hướng dẫn viên du lịch là một trong những chuyên ngành đào tạo lâu đời và quan trọng của Khoa Du lịch, Trưởng Đại học Văn hóa Hà Nội. Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển chương trình và nội dung đào tạo đã có nhiều thay đổi sao cho phù hợp với yêu cầu trong từng giai đoạn khác nhau. Trong bối cảnh hiện nay, khi công nghệ bùng nó làm thay đổi hành vi tiêu dùng du lịch thì buộc nhưng người làm du lịch trong đó có hướng dẫn viên du lịch cũng phải thay đổi theo. Để làm được điều này thì việc đầu tiên và cần thiết nhất chính là đối mới và nâng cao chất lượng đào tạo đặc biệt là công tác đào tạo thực tế để đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu của xã hội. Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích thực trạng, từ đó đưa ra các giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo hướn...

 • Article


 • Authors: Đinh, Thị Hằng (2022)

 • Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của nhà trường về yếu tố cơ sở vật chất, nguồn nhân lực... và một số điều kiện khách quan khác, hiệu quả của các giờ học chính khóa đối với môn học giáo dục thể chất (GDTC) cũng như phát triển thể lực chung cho sinh viên vẫn còn nhiều hạn chế, chỉ đáp ứng được việc tiếp thu kỹ thuật cơ bản. Để nâng cao được trình độ thể lực chung, góp phần nâng cao hiệu quả công tác rèn luyện thể chất nói chung và hiệu quả học tập môn học GDTC nói riêng, đáp ứng mục tiêu đào tạo hiện nay của nhà trường, đòi hỏi sinh viên phải hiểu biết tương đối toàn diện các môn thể thao. Muốn giải quyết được vấn đề trên thì ngoài giờ học chính khóa, việc tổ chức tập luyện thêm ngoại khóa là hết sức cần thiết. Việc lựa chọn các môn thể thao nào phù hợp với điều kiện hiện có của nhà tr...