Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

Results 1-10 of 50 (Search time: 0.03 seconds).
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Lý (2003)

 • Việt Nam là một đất nước có nhiều nghề thủ công truyền thống, đặc biệt là vùng châu thổ sông Hồng. Với đặc trưng của nền sản xuất nông nghiệp mùa vụ và chế độ làng xã, nghề thủ công xuất hiện khá sớm và gắn liền với lịch sử thăng trầm của dân tộc. Các làng nghề đã hình thành, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội, của đời sống cộng đồng và dần dần được qui về các khái niệm như nghề truyền thống, nghề cổ truyền, nghề gia truyền, nghề phụ, nghề thủ công...Bài viết trình bày việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể và các làng nghề trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa.

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Lý (2005)

 • Công nghệ thông tin là một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển. Cùng với một số ngành khoa học khác, công nghệ thông tin đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của thế giới hiện đại. Bài viết trình bày việc triển khai và ứng dụng website bảo tàng.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thế Hùng (2007)

 • Bài viết trình bày các hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh có giá trị của đất nước. Chỉ ra tình hình bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đó. Từ đó đưa ra một số quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tiến Dũng (2008)

 • Bài viết trình bày mô hình bảo tàng số hóa và các hoạt động trưng bày bảo tàng trong môi trường thông tin số. Chỉ ra việc ứng dụng tin học trong trưng bày các bảo tàng ở Việt Nam