Item Infomation


Title: Du lịch tâm linh Nam Định
Authors: Nguyễn, Thị Việt Hương
Kiều, Khánh Vũ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu khái quát về văn hóa tâm linh và du lịch tâm linh trong xã hội hiện đại. Đồng thời, phân tích tiềm năng và trình bày những giải pháp để phát huy giá trị văn hóa tâm linh để phát triển du lịch tâm linh ở Nam Định.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/2938
Appears in Collections:KHOA DU LỊCH
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Kiều Khánh Vũ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 13,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.