Item Infomation


Title: Giải pháp phát triển du lịch văn hóa huyện Lục Nam - Bắc Giang
Authors: Trần, Nhoãn
Nguyễn, Thị Hương
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về huyện Lục Nam - Bắc Giang.Đồng thời, phân tích các giá trị về văn hóa du lịch và trình bày các giải pháp phát triển du lịch văn hóa tại đây.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/2931
Appears in Collections:KHOA DU LỊCH
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Thị Hương.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.