Item Infomation


Title: Công tác xử lý nội dung tài liệu tại trường Đại học Trần Quốc Tuấn
Authors: Lê, Thị Thúy Hiền
Tạ, Ngọc Anh
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu Thư viện trường Đại học Trần Quốc Tuấn với công tác xử lý nội dung tài liệu. Đồng thời, phân tích thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xử lý nội dung tài liệu tại đây.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/2869
Appears in Collections:KHOA THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tạ Ngọc Anh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 685,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.