Item Infomation


Title: Công tác phục vụ người dùng tin tại Ban Tư liệu - Thư viện Báo Quân đội Nhân dân
Authors: Vũ, Dương Thúy Ngà
Đoàn, Thị Kim Liên
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu vai trò và phân tích thực trạng của công tác phục vụ người dùng tin tại Ban Tư liệu - Thư viện Báo Quân đội Nhân dân.Đồng thời, đưa ra một số giải pháp cho vấn đề này.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/2811
Appears in Collections:KHOA THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ABSTRACTS VIEWS

63

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • ĐOÀN THỊ KIM LIÊN.pdf
      Restricted Access
    • Size : 526,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.