Item Infomation


Title: Thực trạng làm thêm trong lĩnh vực nghệ thuật của sinh viên khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Authors: Phan, Văn Tú
Ngô, Gia Linh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Những vấn đề làm thêm trong lĩnh vực nghệ thuật và khái quát về sinh viên khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật. Thực trạng, một số vấn đề đặt ra về làm thêm lĩnh vực nghệ thuật của sinh viên khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật ngày nay.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/2787
Appears in Collections:KHOA QUẢN LÝ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT
ABSTRACTS VIEWS

184

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngô Gia Linh đầy đủ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.