Item Infomation


Title: Phát huy dân ca hò, ví, dặm thu hút du lịch cộng cồng ở Nghệ An.
Authors: Cao, Đức Hải
Nguyễn, Thị Hoàng Nhân
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu dân ca hò,ví ,dặm ở Nghệ An . Đồng thời nêu lên thực trạng và ý kiến phát huy lọai hình nghệ thuật này nhằm thu hút du lịch cộng đồng.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/2674
Appears in Collections:KHOA QUẢN LÝ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Thị Hoàng Nhân.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.