Item Infomation


Title: Văn hóa ứng xử của giới trẻ trên mạng xã hội Facebook
Authors: Đinh, Thị Vân Chi
Nguyễn, Thị Vân Anh
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Trình bày những vấn đề lí luận về văn hoá ứng xử của giới trẻ và mạng xã hội Facebook. Đồng thời nêu thực trạng ứng xử của giới trẻ trên mạng xã hội Facebook và phản ứng của xã hội, nhà trường, gia đình, bản thân giới trẻ trước những thực trạng đó. Qua đó nêu một số nguyên nhân và giải pháp xây dựng, nâng cao văn hóa sử dụng Facebook cho giới trẻ.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/2178
Appears in Collections:NGÀNH VĂN HÓA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

481

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGUYỄN THỊ VÂN ANH.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.