Item Infomation


Title: Hoạt động thu phí độc giả trên báo điện tử nhìn từ trường hợp Vietnamplus và Vietnamnet
Authors: Trần, Thị Hồng Liễu
Phan, Chung Anh
Issue Date: 2023
Abstract: Hiện nay, kinh tế báo chí đang là vấn đề được các tòa soạn báo tại Việt Nam đặc biệt quan tâm. Đề tạo ra nguồn lợi chính đáng nhằm vận hành hoạt động của tòa soạn, các báo phải triển khai, áp dụng nhiều mô hình kinh doanh nội dung, sao cho vừa tạo ra kinh phí, vừa không đi ngược đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước: Bên cạnh những hình thức truyền thống mang tới doanh thu như hợp đồng quảng cáo, truyền thông, tổ chức sự kiện hay cung ứng các dịch vụ xã hội... thì thu phí độc giả đang là lựa chọn mang tính thời sự nhằm gia tăng hiệu quả kinh tế và đảm bảo sự phát triển bền vững của các tòa soạn.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/19182
Appears in Collections:LĨNH VỰC SÁNG TÁC VĂN HỌC VÀ BÁO CHÍ
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.