Item Infomation


Title: Những "Nữ tư lệnh" của làng báo đầu thế kỉ XX
Authors: Trần, Thị Hồng Liễu
Issue Date: 2023
Abstract: Những năm đầu thế kỷ XX, tại Việt Nam, do ảnh hưởng của văn hóa phương Tây và xuất phát từ chủ trương dùng báo chí để cai trị của chính quyền thực dân, nghề viết báo đã rầm rộ phát triển. Bên cạnh những tờ báo có chủ bút hoặc chủ nhiệm là nam giới, xuất hiện một số tờ báo có người sáng lập hoặc chủ bút là nữ giới. Điều đáng nói là, dù làm nghề ở một giai đoạn mà xã hội đang từng bước dò dẫm trên con đường hiện đại hóa và chịu sự kiểm duyệt khắt khe của thực dân Pháp, nhưng những "nữ tư lệnh" đầu tiên của làng báo vẫn thể hiện sự mạnh mẽ, táo bạo và tài năng của họ trên mặt trận tư tưởng: từng bước khẳng định và nâng cao vị thế phái nữ. Bài viết dưới đây xin giới thiệu về ba người trong số họ.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/19181
Appears in Collections:LĨNH VỰC SÁNG TÁC VĂN HỌC VÀ BÁO CHÍ
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.