Item Infomation


Title: Những nghi lễ liên quan đến tên gọi của nhóm Dao Tiền ở thôn Nà Hin (xã Quang Thuận, huyện Bach Thông, tỉnh Bắc Cạn) Dân tộc Dao-Tín ngưỡng
Authors: Lê, Hồng Lý
Bàn, Tuấn Năng
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Trình bày khái quát về người Dao và nghi lễ liên quan đến tên gọi Dao Tiền ở thôn Nà Hin.Đồng thời phân tích giá trị văn hóa trong những nghi lễ này.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/1826
Appears in Collections:NGÀNH VĂN HÓA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bàn Tuấn Năng.pdf
      Restricted Access
    • Size : 414,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.