Item Infomation


Title: Dư luận xã hội đối với vấn đề an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Issue Date: 2020
Abstract: Ngay từ khi cộng đồng nguyên thuỷ được hình thành dư luận xã hội là hiện tượng xã hội đã xuất hiện. Buổi khởi nguyên của loài người, dư luận xã hội có tác dụng định hướng và tự định hướng nhận thức, thái độ và hành vi của con người và cộng đồng người nguyên thủy, thông qua những ký hiệu nguyên sơ thông báo cho nhau về những tin tức hái lượm thức ăn, về thú dữ,...Thế nhưng về thuật ngữ khoa học, khái niệm này có thể được xuất hiện lần đầu vào thế kỷ XII, gắn liền với tên tuổi nhà văn, nhà hoạt động xã hội người Anh John Solsbery vào năm 1159; đến giữa cuối thế kỷ XVIII, khái niệm này được Jean-Jacques Rousseau sử dụng với nhiều hơn ý nghĩa tích cực trong trào lưu Khai sáng Pháp. Cùng với sự phát triển của dân trí và dân chủ ở châu Âu, hiện tượng dư luận xã hội bắt đầu lên ngôi vào cuối thế kỷ XIX, trở thành trung tâm của sự chú ý vào thế kỷ XX và ngày càng là tâm điểm chú ý của thực tiễn hoạt động quyền lực nhà nước và vấn đề lý luận của nhiều khoa học khác nhau, như chính trị học, luật học, tâm lý học xã hội, xã hội học và báo chí học
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/15355
Appears in Collections:LĨNH VỰC VĂN HÓA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.