Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Results 1-4 of 4 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
 • Video


 • Authors: Sarah Bownes (2011)

 • I am a Singer, Dancer and Actress. I trained at The Urdang Academy in London. Si...

 • Article


 • Authors: Edited by Cheryl Hodgkinson-Williams & Patricia B. Arinto (2017)

 • This open access publication forms part of the African Minds peer reviewed, academic books list, the broad mission of which is to support the dissemination of African scholarship and to foster access, openness and debate in the pursuit of growing and deepening the African knowledge base. Chapters 2 to 15 in this volume have each been reviewed by at least two external reviewers. Chapters 1 and 16, which constitute the introduction and conclusion components of the volume, have not been peer reviewed. Copies of the reviews are available from the publisher on request.

 • Article


 • Authors: Ngô Văn Tháp (2019)

 • Chuyển đổi số (digital transformation) đang trở thành chiến lược tại các doanh nghiệp, tổ chức, các trường đại học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở nước ta hiện nay. Các công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud computing) giúp mọi người tiếp cận thông tin nhanh hơn, tổng hợp hơn, làm thay đổi bản chất quá trình biến thông tin thành tri thức. Trong bối cảnh đó, ứng dụng thư viện số trên môi trường điện toán đám mây là một trong những bước tiến đầu tiên hướng tới mô hình đại học số, thúc đẩy quá trình phát triển thư viện trong các trường đại học. Bài viết này đề cập ứng dụng mô hình thư viện số đại học trong môi trường điện toán đám mây và phân tích các yếu tố an toàn thông tin từ kiến trúc dịch vụ đến các đặc trưng an toà...

 • previous
 • 1
 • next