Item Infomation


Title: Di tích và lễ hội đền Lăng Sương (xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ)
Authors: Lê, Hồng Lý
Nguyễn, Thị Thanh Thịnh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về xã Trung Nghĩa và đền Lăng Sương, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Trình bày di tích và lễ hội đền Lăng Sương. Phân tích sự biến đổi của di tích, lễ hội đền Lăng Sương và những vấn đề đặt ra hiện nay.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/1164
Appears in Collections:NGÀNH VĂN HÓA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyễn Thị Thanh Thịnh đầy đủ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 18,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.