Item Infomation


Title: Văn hóa đọc của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
Authors: Đỗ, Thị Quyên
Hoàng, Thu Hồng  
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Abstract: Lý luận chung về văn hóa đọc; khái quát về sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; vai trò của văn hóa đọc đối với sinh viên trường. Phân tích thực trạng văn hóa đọc của sinh viên trường; tìm ra điểm mạnh, điểm yếu. Xác định các nhân tố ảnh hưởng tới văn hóa đọc của sinh viên trường và đề xuất các biện pháp thực nghiệm tác động vào nhận thức, hiểu biết văn hóa đọc của sinh viên nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/1138
Appears in Collections:NGÀNH VĂN HÓA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

370

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Hoàng Thu Hồng luận văn đầy đủ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.