Item Infomation


Title: Văn hóa truyền thống làng Hội Phụ, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Authors: Bùi, Thanh Thủy
Hoàng, Diệu Linh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu khái niệm chung về văn hóa truyền thống, văn hóa làng và tổng quan về làng Hội Phụ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Phân tích văn hóa làng Hội Phụ trong truyền thống và biến đổi văn hóa làng Hội Phụ trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/1097
Appears in Collections:NGÀNH VĂN HÓA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Hoàng Diệu Linh đầy đủ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.