Item Infomation


Title: Biến đổi văn hóa của người dân làng chài Cửu Vạn sau tái định cư (Phường Hà Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
Authors: Nguyễn, Văn Cần
Ân, Thị Hải Ninh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Abstract: Nêu lên cơ sở lý luận về biến đổi văn hóa và khái quát về người dân làng chài Cửu Vạn. Trình bày thực trạng biến đổi văn hóa và những vấn đề đặt ra đối với biến đổi văn hóa của người dân làng chài Cửu Vạn sau tái định cư.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/1079
Appears in Collections:NGÀNH VĂN HÓA HỌC
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ân Thị Hải Ninh đầy đủ.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.