Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phi Nga (2011)

 • Trình bày cấu trúc tập truyện ngắn, truyện vừa của Đôxtôiepxki. Đồng thời, đề cập đến chủ nghĩa hiện thực trong một số tác phẩm của ông.

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2016)

 • Toàn cầu hóa , hội nhập quốc tế là một tiến trình không thể đảo ngược của thời đại ngày nay . Trước bối cảnh đó , quốc tế hóa giáo dục là một xu thế mới trong chính sách phát triển giáo dục ở các nước nhằm góp phần định hướng tiến trình hội nhập toàn cầu hóa . Quốc tế hóa giáo dục chính là quá trình hội nhập quốc tế và liên văn hóa được tính hợp vào chức năng , nhiệm vụ, cách cung ứng và tiến trình tổ chức thực hiện giáo dục đào tạo vấn đề giáo dục đào tạo

 • previous
 • 1
 • next