Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

Results 1-10 of 1237 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh Lý (2003)

 • Việt Nam là một đất nước có nhiều nghề thủ công truyền thống, đặc biệt là vùng châu thổ sông Hồng. Với đặc trưng của nền sản xuất nông nghiệp mùa vụ và chế độ làng xã, nghề thủ công xuất hiện khá sớm và gắn liền với lịch sử thăng trầm của dân tộc. Các làng nghề đã hình thành, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội, của đời sống cộng đồng và dần dần được qui về các khái niệm như nghề truyền thống, nghề cổ truyền, nghề gia truyền, nghề phụ, nghề thủ công...Bài viết trình bày việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể và các làng nghề trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa.

 • Article


 • Authors: Uông, Đình Khanh (2016)

 • Khái quát về tiềm năng phát triển du lịch hệ thống đảo ven bờ Việt Nam nói chung và cho một số đảo và cụm đảo ven bờ nói riêng với mong muốn góp phần đưa du lịch biển đảo phát triển và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế chung của Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tiến (2013)

 • Trong những năm vừa qua, ngành khảo cổ học đã có nhiều đóng góp cho việc phát hiện và làm phát lộ nhiều di tích và phế tích các di tích lịch sử thể nói, những phát hiện mới này có một tầm quan trọng đặc biệt, không những đóng góp cho công tác tìm kiếm mà còn cung cấp cho các nhà bảo tồn, các nhà khoa học liên ngành những chứng cứ, cứ liệu quan trọng để phục hồi, phục dựng những di tích có tầm quan trọng đặc biệt của quốc gia. Trong bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu về những thành tựu của ngành Khảo cổ học đối với công tác phát hiện và bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa ở Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors: Đặng, Hoàng Lan (2013)

 • Việt Nam là quốc gia có nguồn tài nguyên về di sản văn hóa vật thể, phi vật thể khá đa dạng,phong phú. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng trong phát triển du lịch văn hóa của đất nước. Hoạt độ ng bảo tồn di sản văn hóa có ý nghĩa lớn đối với phát triển du lịch. Tuy nhiên, việc hiểu đúng về yêu cầu của công tác bảo tồn, hơn nữa bảo tồn để khai thác cho phát triển du lịch, thì không hẳn đ

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trọng Thủy (2012)

 • Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cùng với sự giao lưu, hội nhập toàn diện với cả nước và thế giới đã tác động một cách sâu rộng đến mọi tầng lớp cư dân ở nước ta. Do đó, di sản văn hóa phi vật thể cũng rất dễ bị mai một và luôn tiềm ẩn nguy cơ biến mất nhanh chóng. Bởi vậy, vấn đề đang đặt ra là cần có các giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa trong sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà, làm cho di sản văn hóa phi vật thể tiếp tục tỏa sáng trong xu thế giao lưu, hội nhập. Đây là nhiệm vụ quan trọng,có ý nghĩa khoa học và thực tiễn hiện nay.