Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

Results 1-10 of 87 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2019)

 • Liên kết là xu thế tất yếu, mang tính quy luật khách quan đối với phát triển du lịch nói chung và phát triển vùng du lịch nói riêng. Trong đó hiệu quả du lịch và hoạt động của doanh nghiệp luôn được đánh giá cao và có vai trò quyết định đối với sự liên kết và phát triển du lịch. Đỉnh Yên Tử được coi là nóc nhà chung của 3 tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương. Với đặc điểm tương đồng, cùng chứa đựng hệ thống các di sản liên quan đến Phật Hoàng Trần Nhân Tông và thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, tiềm năng sẵn có về truyền thống văn hoá lịch sử và điều kiện tự nhiên, nếu giải quyết tốt bài toán liên kết cùng phát triển du lịch sẽ tạo nên sự đột biến, chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc phát triển kinh tế của các địa phương cũng như du lịch. Vấn đề đặt ra là phải có một hệ thố...

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2010)

 • Truyền thông maketing đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của các cơ quan thông tin - thư viện trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Nhận thức được điều này, Trung tâm TT-TV Đại học Quốc gia Hà Nội đang sử dụng các phương tiện khác nhau để truyền thông maketing: tổ chức các lớp học hướng dẫn tìm tin và sử dụng các dịch vụ, in và phát các tờ rơi, treo các màn hình điện tử và truyền thông maketing qua internet. Bên cạnh những ưu điểm, hoạt động này còn có những hạn chế nhất định. Để nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông maketing của Trung tâm cần: lập kế hoạch truyền thông maketing cho các sản phẩm và dịch vụ của trung tâm; thiết lập chính sách cụ thể để thu hút người dùng tin; nâng cao hiệu quả các kênh thông tin phản hồi; đa dạng hóa các kênh truyền thông maket...

 • -


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy;  Advisor: Nhân lực du lịch - Hội nhập lao động - ASEAN (2014)

 • Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay và đặc biệt là các nước asean hội nhập trở thành hội nhập trở thành cộng đồng kinh tế asean vào băn 2015 , cùng với việc chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế với việc giao lưu ngày càng mạnh mẽ giữa các quốc gia , đã đưa đến khả năng tạo ra thị trường lao động chung khu vực , đòi hỏi cao và dịch chuyển về lao động như một yêu cầu bắt buộc nhưng mang tính quy luật . trước bối cảnh đó , các quốc gia cần phải xây dựng một đội ngũ lao động có chuyên môn và trình độ tay nghề cao, có thể làm việc liên thông giữ các nước

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2015)

 • Du lịch tâm linh là một loại hình du lịch được hình thành từ rất lâu trên thế giới . Trong thời gian gần đây, cùng với du lịch sinh thái , du lịch văn hóa , du lịch tâm linh trở thành một loại hình du lịch phổ biến, có sức hút lớn tại Việt Nam . Vậy du lịch tâm linh được hiểu như thế nào ? và việc phát triển loại hình du lịch này ra sao , bởi đây là một xu thế tất yếu trong đặc điểm sống của cư dân Việt vốn coi trọng giá trị tinh thần để đạt được mục đích xã hội, kinh tế , văn hóa , tránh những vấn đề hủ tục , mê tín, hàng hóa văn hóa , đức tin... là một vấn đề cần được xem xét một cách nghiêm túc , khoa học

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2016)

 • Cũng như các dân tộc khác ở Việt Nam, với người Mông , gia đình , dòng họ , làng bản đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội- văn hóa . Vì vậy , muốn tạo dựng được đời sống văn hóa cơ sở vùng đồng báo người mông , góp phần xóa đói giảm nghèo , bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống , bảo vệ an ninh chính trị và xây dựng nông thôn mới , cần nghiên cứu, phát huy những yết tố tích cực trong cơ chế vận hành của các thiết chế xã hội đó đồng thời hạn chế những yếu tố lạc hậu , không phù hợp , xác định rõ tiêu chí và vấn đề xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm , them chốt của việc thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà đảng nhà nước đặt ra

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2016)

 • Du lịch là một thành tố của thế giới hiện đại , nó đem đến những lợi ích trên tất cả các mặt cho các quốc gia, đặc biệt là quốc gia đang phát triển . Riêng trong lĩnh vực văn hóa , du lịch trên thực tế có thể giúp quá trình phục hưng, bảo tồn và tái thích ứng văn hóa, mang lại cho cộng đồng địa phương nền văn hóa của họ . Tây Nguyên là vùng đất chứa đựng nhiều tiềm năng du lịch văn hóa tộc người để phát triển kinh tế du lịch, cải thiện đời sống kinh tế- xẫ hội của vùng và địa phương . Vậy phương cách nào sử dụng hiệu quả du lịch như một phương tiện bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển kinh tế là vấn đề đáng quan tâm và cần sự học hỏi kinh nghiệm giữa các quốc gia

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2015)

 • Du lịch là một ngành kinh tế đặc biệt , là tổng hòa mối quan hệ giữa các hiện tượng kinh tế của hoạt động du lịch , hình thành trên cơ sở phát triển của sản xuất hàng hóa và trao đổi hàng hóa . Đặc điểm của hoạt động kinh tế du lịch hiện đại ladf tính đại chúng , tính toàn cầu và tính liên tục, mối quan hệ kinh tế trong quá trình hoạt động du lịch không ngừng gia tăng , phạm vi quan hệ kinh tế không ngừng mở rộng , mối quan hệ du lịch với toàn bộ kinh tế xã hội ngày càng chặt chẽ .Vì vậy vấn đề kết nối , kiểm soát điều hành đóng vai trò quan trọng , chỉ có công nghệ thông tin mới hỗ trợ được việc thực thi các hoạt động đó

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2016)

 • Đa dạng văn hóa và đổi mới , mở mới các chương trình đào tạo để theo kịp sự phát triển , đáp ứng tiêu chuẩn chung của các nước trong khu vực. Đào tạo theo hướng "đào tạo chuyên gia" bằng việc phân cách chuyên ngành sâu giúp người học lựa chọn đúng theo sở thích và đảm bảo yếu tố thích ứng với môi trường và công việc sau khi ra trường

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2016)

 • Toàn cầu hóa , hội nhập quốc tế là một tiến trình không thể đảo ngược của thời đại ngày nay . Trước bối cảnh đó , quốc tế hóa giáo dục là một xu thế mới trong chính sách phát triển giáo dục ở các nước nhằm góp phần định hướng tiến trình hội nhập toàn cầu hóa . Quốc tế hóa giáo dục chính là quá trình hội nhập quốc tế và liên văn hóa được tính hợp vào chức năng , nhiệm vụ, cách cung ứng và tiến trình tổ chức thực hiện giáo dục đào tạo vấn đề giáo dục đào tạo