Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

Results 1-10 of 81 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
 • Animation


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2018)

 • Hình thức đi bộ trong phố đã xuất hiện ở nhiều thành phố lớn trên thế giới, và đã sớm trở thành một loại sản phẩm du lịch phổ biến, thời thượng. Những năm gần đây, trước tốc độ phát triển đô thị, du lịch, sự thông thương, giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia, việc hình thành các phố đi bộ thương mại du lịch ngày càng nhiều. Đây là một trong những mô hình mang bản sắc văn hóa đặc trưng, thúc đẩy phát triển nền kinh tế trên thế giới. Ở mỗi nơi, phố đi bộ đều mang đến tính đặc trưng cùng sự đa dạng giải trí, thân thiện và tính kết nối cộng đồng được đề cao giúp thu hút đông đảo du khách. Việc tạo dựng và tổ chức các con phố đi bộ nhằm đáp ứng tốt những giá trị về mặt xã hội, văn hóa, kinh tế, môi trường, đảm bảo được tính hấp dẫn cho du lịch là nội dung của bài...

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2019)

 • Liên kết là xu thế tất yếu, mang tính quy luật khách quan đối với phát triển du lịch nói chung và phát triển vùng du lịch nói riêng. Trong đó hiệu quả du lịch và hoạt động của doanh nghiệp luôn được đánh giá cao và có vai trò quyết định đối với sự liên kết và phát triển du lịch. Núi Yên Tử thuộc cánh cung Đông Triều , " ôm" gọn vùng đông bắc, sườn đông thuộc tỉnh Quảng Ninh, sườn tây gồm các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động ( Bắc Giang ) . Đỉnh Yên Tử cao 1068m ( tên cũ Bạch Vân Sơn ) được coi là nóc nhà của chung của 3 tỉnh : Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương. Với đặc điểm tương đồng, cùng chứa đựng hệ thống các di sản liên quan đến Phật Hoàng Trần Nhân Tông và thiền thái Trúc lâm Yên Tử, tiềm năng sẵn có về truyền thống văn hóa lịch sử và điều kiện tự nhiên, nếu giải ...

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2019)

 • Ở những nước kém phát triển hoặc đang phát triển, nền tảng du lịch phần nhiều không dựa vào những đầu tư lớn để tạo ra những điểm du lịch cao cấp, hút khách mà thường dựa vào nguồn du lịch tự nhiên và đa dạng trong bản sắc văn hóa dân tộc. những nguồn lợi này không chỉ tạo ra giá trị lớn cho ngành du lịch mà còn đóng góp đáng kể cho sự phát triển của cộng đồng xã hội. Du lịch văn hóa là xu hướng của nhiều nước. Loại hình du lịch này rất phù hợp với bối cảnh của Việt Nam, một đất nước nhiệt đới với nhiều cảnh quan và hệ sinh thái điển hình, có hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước với nền văn hóa đa dạng giàu bản sắc của 54 dân tộc, ... tạo nên vốn tài nguyên cơ bản , độc đáo, khác lạ để phát triển kinh thế du lịch, cạnh tranh thương hiệu điểm đến, rất tốt cho hoạt động phát tr...

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2017)

 • Liên kết là xu thế tất yếu , mang tính quy luật khách quan đối với phát triển du lịch nói chung và phát triển vùng du lịch nói riêng. Trong đó hiệu quả du lịch và hoạt động của doanh nghiệp luôn được đánh giá cao và có vai trò quyết định dối với sự liên kết và phát triển du lịch . Với tiềm năng sẵn có về truyền thống văn hóa lịch sử và điều kiện tự nhiên , các tỉnh Tây Bắc nếu giải quyết tốt bài toán liên két cùng phát triển du lịch sẽ tạo nên sự đột biến , chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc cuộc phát triển kinh tế của địa phương trong cùng cũng như du lịch

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2016)

 • Cũng như các dân tộc khác ở Việt Nam, với người Mông , gia đình , dòng họ , làng bản đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội- văn hóa . Vì vậy , muốn tạo dựng được đời sống văn hóa cơ sở vùng đồng báo người mông , góp phần xóa đói giảm nghèo , bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống , bảo vệ an ninh chính trị và xây dựng nông thôn mới , cần nghiên cứu, phát huy những yết tố tích cực trong cơ chế vận hành của các thiết chế xã hội đó đồng thời hạn chế những yếu tố lạc hậu , không phù hợp , xác định rõ tiêu chí và vấn đề xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm , them chốt của việc thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội mà đảng nhà nước đặt ra

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2017)

 • Với người Mông, Các thiết chế gia đình, dòng họ, làng bản đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa. Vì vậy, muốn tạo dựng được đời sống văn hóa cơ sở vùng đồng bào Mông sinh sống, chính quyền địa phương cần nghiên cứu , phát huy những yếu tố tích cực trong cơ chế vận hành của accs thiết chế xã hội truyền thống, đồng thời hạn chế những yếu tố lạc hậu, không phù hợp. Việc xác định tiêu chí gia đình văn hóa, bản văn hóa dựa theo nguyên tắc trên là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong quá trình thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế- xã hội cho cộng đồng người Mông mà Đảng và nhà nước đề rá

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2017)

 • Phát triển nhanh nguồn nhân lực, Nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đã được Đảng ta xác định xem là một trong ba khâu đột phá của phát triển kinh tế- xã hội từ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI . Bởi lẽ đây là chìa khóa để Việt Nam tăng trưởng , phát triển cạnh tranh hiệu quả , đáp ứng yêu cầu của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Riêng trong lĩnh vực Du lịch- là một ngành luoo9n trong trạng thái động , luôn thay đổi và luôn phát triển , đặc biệt khi đặt trong ba cảnh hội nhập mang tính khu vực / Quốc tế thì đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cần phải được đẩy mạnh do tính gắn kết chặt chẽ với thị trường lao động du lịch nước ngoài , sự phát triển của đời sống xã hội , nhu cầu con người

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2015)

 • Tâm lý trong gia tiếp với khách du lịch chính là Tâm lý học giao tiếp dối tượng trực tiếp là đời sống và tâm hồn của du khách bao gồm tâm tư , tình cảm, ước mơ, nguyên vọng , niềm tin... Được thể hiện thông qua các hoạt đọng của họ như nhận thức , tình cảm , ngôn ngữ , hành động trong quá trình du lịch . Tâm lý học đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động hưỡng dẫn du lịch của hưỡng dẫn viên , có thể hơn là trong việc quản lý, phục vụ đoàn khách và đem lại sự hài lòng cho du khách , phù hợp với động cơ và nhu cầu, lợi ích của du khách trong qua trình du lịch

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2017)

 • Cultural tourism has emerged to be a key tourist trend in countries trend in country, thus cultural tourism proves hugely potential and advantageous to alluremore visitors

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2010)

 • Truyền thông maketing đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của các cơ quan thông tin - thư viện trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Nhận thức được điều này, Trung tâm TT-TV Đại học Quốc gia Hà Nội đang sử dụng các phương tiện khác nhau để truyền thông maketing: tổ chức các lớp học hướng dẫn tìm tin và sử dụng các dịch vụ, in và phát các tờ rơi, treo các màn hình điện tử và truyền thông maketing qua internet. Bên cạnh những ưu điểm, hoạt động này còn có những hạn chế nhất định. Để nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông maketing của Trung tâm cần: lập kế hoạch truyền thông maketing cho các sản phẩm và dịch vụ của trung tâm; thiết lập chính sách cụ thể để thu hút người dùng tin; nâng cao hiệu quả các kênh thông tin phản hồi; đa dạng hóa các kênh truyền thông maket...