Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

Results 1-10 of 726 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
 • Other


 • Authors: Phạm,Thị Phượng; Ngô,Thúy Lân (2020)

 • Du lịch sinh thái là du lịch đển những khu vưc tự nhiên ít bị ô nhiễm hoặc ít bị xáo trộn với những mục tiêu đặc biệt: nghiên cứu, trân trọng và thưởng ngoạn phong cảnh và giới động-thực vật hoang dã, cũng như những biểu thị văn hóa được khảm phả trong những khu vực này. Bài viết này tóm tắt kểt quả, đánh giá thực trạng hoạt động du lịch sinh thái.Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển bền vững du lịch sinh thái tại khu du lịch Sinh thái Tràm Chim. Nghiên cứu được thực hiện tại Vườn quốc gia Tràm Chim. Từ việc phân tích số liệu, nghiên cứu đã đưa ra một số các giải pháp nhằm phát triển bền vững các hoạt động du lịch sinh thái trên 3 khía cạnh bền vững về quản lý tài nguyên, bền vững về môi trường và bền vững về quản lý,tổ chức hoạt động du lịch.

 • Article


 • Authors: Thien (2020)

 • -

 • Article


 • Authors: Trương, Sỹ Tâm (2020)

 • Tây Nguyên có trên 30% dân số là người dân tộc thiểu số, kịnh tế Tây nguyên nhìn chung chậm so với khu vực khác . cơ cấu kinh tế chủ yếu vẫn là nông nghiệp , thậm chí một số nơi vẫn còn hình thức sản xuất nông nghiệp lạc hậu gắn với tập quán canh tác cổ truyền của nhân dân thuộc nhóm dân tộc thiểu số .. Đứng trên khía cạnh du lịch , Tây nguyên hoàn toàn có đầy đủ khả năng để áp dụng mô hình du lịch cộng đồng một cách rộng rãi

 • Article


 • Authors: Nguyễn Văn Kim (2022)

 • Trong đời sống kinh tế, văn hóa của các tộc người thuộc nhóm Mã Lai - Đa Đảo sinh sống ở vùng Tây Nguyên, người Êđê đã sớm biết đến kỹ thuật dệt và nổi tiếng về các sản phẩm dệt. Nghề dệt đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các hoạt động kinh tế, xã hội, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào. Từ các chất liệu khai thác trong sử thi Dăm Săn, bài viết tập trung phân tích thế giới động vật trên các sản phẩm dệt được miêu tả (lưu giữ) trong sử thi. Được dẫn dắt bởi tâm thức “Vạn vật hữu linh” (Animism), trong sử thi, các bài khan đã chắt lọc những đặc tính tiêu biểu của giống loài; sức mạnh của nhiều loài động vật để biểu đạt, tôn vinh vị thế, vẻ đẹp tự nhiên và trí tuệ của con người. Như vậy, sử thi không chỉ là một di sản văn hóa phi vật thể chứa đựng tinh hoa ...

 • Article


 • Authors: Hoàng, Thanh Mai (2022)

 • Ở Việt Nam, bên cạnh bảo tàng công lập, hệ thống bảo tàng ngoài công lập đã và đang đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, góp phần thiết thực vào công tác giáo dục lịch sử, văn hóa cho các thế hệ, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. sự tăng nhanh về số lượng các bảo tàng ngoài công lập trong 5 năm gần đây đã cho thấy xu thế phát triển vầ ảnh hưởng cua loại hình bảo tàng ngoài công lập trong tương lai sẽ ngày càng tăng, thậm chí có thể nhiều hơn so với bảo tàng công lập. sự góp mặt của các bảo tàng ngoài công lập ở Việt Nam đang làm thay đổi nhận thức và cách thức hoạt động của loại hình bảo tàng, góp phần hình thành tư duy mới trong trưng bày, sưu tầm, thuyết minh, quảng bá, tổ chức dịch vụ và cạnh tranh thu hút khách tham quan, đông thờ...

 • Article


 • Authors: Ngô, Văn Phong (2022)

 • Khi tiếp cận một tác phẩm thuộc thể loại Emagazine, độc giả thường có cảm giác đang đọc báo phiên bản điện thoại trên máy tính, hoặc đang thưởng thức một trang tạp chí được thiết kế sang trọng, cầu kì. Đời sống báo chí đang có những biến động, “báo chí chậm” (slow journalism) đang trở thành xu hướng mà công chúng báo chí hướng đến. Vì vậy, các bài viết thuộc thể loại Emagazine đã cung cấp cho độc giả những nội dung đầy đủ, sâu sắc về bất cứ lĩnh vực nào. Bài viết này phân tích đặc trưng của thể loại Emagazine, một loại hình được xem là “vũ khí” quan trọng nhất trong cuộc chiến thu hút độc giả của báo mạng điện tử đối với các loại hình báo chí khác và với mạng xã hội hiện nay.

 • Article


 • Authors: Hoàng, Thanh Mai (2022)

 • kinh nghiệm thực tiễn luôn là bài học hữu ích cho việc triển khai mọi công việc có tính tương đồng cùng lĩnh vực nhất định nào đó. Đối với đào tạo nguồn nhân lực thì vấn đề rút ra được từ bài học kinh nghiệm thực tiễn là rất quan trọng, có thể rút ngắn được thời gian cho một chặng đường dài trong chiến lược phát triển sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực bảo tàng Việt Nam

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Khánh Ngọc (2022)

 • Đời sống văn hóa là một bộ phận quan trọng góp phần tạo nên diện mạo của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển và hoàn thiện con người, hướng con người tới những giá trị tốt đẹp. Trong bức tranh văn hóa của các dân tộc Việt Nam, văn hóa dân tộc Chăm, đặc biệt là người Chăm ở Ninh Thuận, là một mảng màu đặc biệt, ẩn chứa những giá trị, biểu tượng, các lớp văn hóa và là tấm gương phản chiếu trung thực lối sống và đặc điểm tộc người.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Yên (2022)

 • Khai bút là thủ tục cầm bút viết vào đầu năm mới của giới trí thức, sĩ tử, học trò xưa gắn với truyền thống Nho học. Sau thời gian dài gián đoạn, khoảng chục năm trở lại đây, tục khai bút được phục hồi và sáng tạo lại dưới nhiều hình thức khác nhau. Cùng với đó, tục xin chữ, cho chữ đầu năm cũng ngày càng phổ biến, trở thành dịch vụ diễn ra rất sôi động ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các đền, chùa ở Hà Nội… Tục khai bút không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn có tác dụng khơi gợi khả năng sáng tạo, tinh thần cầu thị cho thế hệ trẻ, đặc biệt là trong bối cảnh hiện đại hóa, toàn cầu hóa như hiện nay.