Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
 • Learning Object


 • Authors: Nhóm nghiên cứu học liệu mở ĐHVHHN (2023)

 • Trong bối cảnh chuyển đổi số Quốc gia, chuyển đổi giáo dục và CMCN 4.0 thì OER là xu hướng phát triển trong hệ thống giáo dục trên thế giới hiện nay. Trong tương lai, hệ thống các học liệu mở sẽ phát huy trong hỗ trợ tài nguyên phục vụ dạy và học, đặc biệt trong giáo dục đại học. OER sẽ trợ giúp cho giáo viên phát huy tốt năng lực của bản thân, đồng thời tác động tích cực đến việc dạy học và mang lại hiệu quả giáo dục cao. Chính vì vậy, các tổ chức giáo dục, các trường đại học cần có những chiến lược để xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục theo hướng mở, qua đó nâng cao hiệu quả và chất lượng của giáo dục cũng như hội nhập vào sự phát triển nền giáo dục thế giới. Trong bản kế hoạch, tác giả đã đề xuất một vài giải pháp xây dựng và phát triển OER cho Trung tâm thông tin-thư việ...

 • Learning Object


 • Authors: Nhóm nghiên cứu học liệu mở ĐHVHHN (2022)

 • Công nghệ ngày nay đã trờ thành một nguồn lực quan trọng không thể thiếu của mỗi một tổ chức. Với trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Văn Hóa Hà Nội thì việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản trị thông tin thư viện là một xu hướng tất yếu phải được diễn ra. Việc ứng dụng các công nghệ vào hoạt động phổ biến thông tin – khâu công việc cuối cùng của hoạt động quản trị thông tin thư viện sẽ giúp tăng cường phát triển các dịch vụ thông tin thư viện như dịch vụ lưu thông tài liệu, cung cấp tài liệu, phổ biến thông tin chọn lọc, truyền thông thư viện, … Qua đó sẽ năng cao được uy tín và hình ảnh của thư viện, thu hút bạn đọc để thư viện thực sự trở thành giảng đường thứ hai của sinh viên trường Đại học Văn Hóa Hà Nội.

 • previous
 • 1
 • next