Browsing by Author : Nguyễn, Thị Hải Yến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Book


  • Authors: : Nguyễn, Thị Hải Yến (2018)

  • Từ việc hệ thống hóa cơ sở lý luận chung và khái quát kinh nghiệm thực tiễn trong việc phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại (PTNNTHHĐ), luận án đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ rõ những vấn đề đặt ra trong quá trình PTNNTHHĐ ở Nghệ An. Trên cơ sở đó, đề xuất quan điểm, định hướng và những giải pháp cơ bản nhằm phát triển nông nghiệp Nghệ An theo hướng hiện đại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT).