Item Infomation


Title: Xây dựng trang chỉ dẫn thông tin du lịch Quảng Ninh trên bản đồ vệ tinh - Thử nghiệm tại thành phố Uông Bí
Authors: Phan, Thị Huệ
Issue Date: 2018
Publisher: Tạp chí nghiên cứu Văn hóa
Abstract: Với những tiện ích của cuộc cách mạng 4.0, việc số hóa cơ sở dữ liệu du lịch và đưa thông tin du lịch mang tính chỉ dẫn đến với người dùng, đặc biệt là khách du lịch là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển của ngành du lịch. Bài viết khẳng định những tiện ích của việc khai thác bản đồ vệ tinh trong việc cung cấp chỉdẫn thông tin du lịch tới khách du lịch, đồng thời chỉra các bước xây dựng trang chỉdẫn thông tin du lịch Quảng Ninh tích hợp trên bản đồ vệ tinh, nhằm đưa thông tin, hình ảnh điểm đến Quảng Ninh tới người dùng tin mọi lúc, mọi nơi, góp phần thúc đẩy ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và góp phần đưa Quảng Ninh sớm trở thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp vào năm 2020
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/5541
Appears in Collections:LĨNH VỰC DU LỊCH
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.