Item Infomation


Title: Thực trạng bạo lực học đường ở học sinh Trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Authors: Lê,Thị Xuân
Issue Date: 2007
Abstract: Bạo lực học đường (BLHĐ) đang là một trong những vấn đề gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động học tập, sức khỏe thể chất và tinh thần học sinh (HS) trong nhà trường phô thông. BLHĐ xảy ra ở hầu hết các cap học, bậc học, ở cả HS nam và HS nữ. Trong thời gian qua đã cỏ nhiều đề tài nghiên cứu về BLHĐ ở HS trung học sơ sở (THCS), HS trung học phổ thông cho thấy cỏ khả nhiều sự quan tâm của cản bộ quản lý giáo dục, cảc nhà giáo dục, các chuyên gia tâm lý, bác sỹ tâm thần về tình trạng BLHĐ; tuy nhiên chưa cỏ nhiều đề tài khảo sát thực trạng các nguyên nhân gây ra tình trạng này đế trên cơ sở đó để xuất các giải pháp phù hợp, cỏ tỉnh khả thi và sát với thực tế hiện nay nhằm hạn chế tình trạng BLHĐ ở học sinh THCS. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng BLHĐ ở HS THCS thành phổ Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu. Trên cơ sở đó, đề xuất một so giải pháp nhằm hạn chế tình trạng BLHĐ ỞHS THCS thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
URI: http://huc.dspace.vn/handle/DHVH/1406
Appears in Collections:Lớp Thư viện Sơn La
ABSTRACTS VIEWS

58

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.