Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3247 to 3266 of 3897
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thu;  Advisor: Trần, Thục Quyên (2013)

 • Giới thiệu đôi nét về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đồng thời, phân tích những đóng góp của ông trong đời sống nói chung đặc biệt trong đời sống tinh thần giới trẻ hiện nay và trình bày đánh giá về giá trị các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với đời sống tinh thần của giới trẻ.

 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Huyền; Tôn, Thanh Hải (2019)

 • Hệ thống báo chí, xuất bản ở tỉnh Phú Thọ đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quản lý của UBND Tỉnh. Với vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén, là cầu nối với nhân dân, là phương tiện quan trọng tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, là diễn đàn để nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát quyền lực..., những năm qua, các cơ quan báo chí, xuất bản của Tỉnh đã không ngừng nỗ lực nâng cao vai trò trong tuyên truyền, giáo dục chính trị, tương tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân,... tạo sức mạnh mềm giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên lĩnh vực tương tưởng - văn hóa.

 • Article


 • Authors: Đỗ, Trần Phương (2019)

 • Khởi đầu từ nhà Tạm, trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, nhà thờ Công giáo là một thành tố quan trọng không thể tách rời trong đời sống tôn giáo của tín đồ Công giáo trên thế giới. Nhà thờ Công giáo - Ngôi nhà của Chúa, chính là nơi để giáo dân tụ họp, bày tỏ đức tin của mình với Chúa. Biểu tượng trong nhà thờ Công giáo không chỉ là đồ án trang trí nhà thờ mà cao hơn cả, mỗi biểu tượng và những tổ hợp biểu tượng đều thể hiện giá trị thần học và có vai trò rất lớn đối với đức tin của tín đồ. Trong bài viết này, tác giả sử dụng phương pháp điền dã và phương pháp phỏng vấn sâu để tìm hiểu vai trò của biểu tượng với đức tin người Công giáo qua khảo sát một số nhà thờ Công giáo tại Hà Nội.

 • Article


 • Authors: Trần,Văn Hiểu (2018)

 • Những năm gần đây, ngày càng nhiều lễ hội truyền thống được phục dựng. Trong quá trình đó phải kể đến vai trò của chính quyền, cộng đồng, cơ quan tư vấn, doanh nghiệp là những yếu tố cấu thành chính. Bài viết xem xét vai trò của các bên liên quan nhằm xác định vị trí, chức năng và ảnh hưởng của các thành phần đến quá trình phục dựng lễ hội, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại cần được khắc phục đối với việc tổ chức lễ hội những năm tiếp theo.

 • Article


 • Authors: Hoàng,Minh Của (2014)

 • Chữ đóng vai trò quan trọng trong áp phích quảng cáo. Vai trò này thể hiện trước hết ở chỗ chữ có khả năng truyền tải thông tin, thúc đẩy hành động của người xem; tiếp theo là vai trò khách thể thị giác; chữ là công cụ của nghệ thuật đồ họa để xây dựng hình tượng. Việc sử dụng chữ trong sáng tạo áp phích quảng cáo cần phích quảng cáo cần phải tuân thủ một số nguyên tắc chung để gắn kết giữa hình ảnh và chữ nhằm tạo hiệu quả tác động cao đối với người xem

 • Article


 • Authors: Hoàng, Minh Của (2014)

 • chữ đóng vai trò quan trọng trong áp phích quảng cáo. Vai trò này thể hiện trước hết ở chỗ chữ có khả năng truyền tải thông tin, thúc đẩy hành động của người xem, tiếp theo là vai trò khách thể thị giác: chữ là công cũ của nghệ thuật đồ họa để xây dựng hình tượng. Việc sử dụng chữ trong sáng tạo áp phích quảng cáp cần phải tuân thủ một số nguyên tắc chung để gắn kết giữa hình ảnh và chữ nhằm tạo hiệu quả tác động cao đối với người xem

 • Article


 • Authors: Trần, Thị Mai Thanh (2016)

 • Thế giới hiện nay đang trải qua một thời kỳ biến đổi cực kỳ nhanh chóng, đặc biệt là công nghệ số, đã có bước phát triển nhảy vọt chưa từng thấy, dẫn tới những thay đổi to lớn trong xã hội loài người. Nhân loại đang bước vào nền văn minh trí tuệ và hai đặc trưng cơ bản là xã hội thông tin và kinh tế tri thức. Cách mạng khoa học và công nghệ là một động lực xuyên quốc gia, nó đang tạo cơ sở vật chất cho quá trình toàn cầu hóa, thúc đẩy sự chuyển dịch kinh tế, cơ cấu kinh tế, làm thay đổi nhiều quan niệm cũ về nhiều lĩnh vực trên phạm vi quốc gia và quốc tế.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam (2017)

 • Hiện nay , khi quá trình hội nhập kinh tế quốc tế càng đi vào chiều sâu thì văn hoả càng nổi lên là một trong những trụ cột chính của ngoại giao hợp tác . Những vấn 2 trọng tâm được đặt ra đối với các quốc gia , như : sự đối thoại giữa các nền văn hoá đề văn minh , chính sách bảo vệu đa dạng văn hoá và vấn đề xuất nhập khẩu các sản công nghiệp văn hoá như Mỹ , Nhật Bản , Hàn Quốc . Ở Hàn Quốc từ năm 1998 , chính phủ đã chú trọng đến nền công nghiệp văn hoá và đưa ra chiến lược " Văn hoá lập quốc ” , coi ngành văn hoá là ngành công nghiệp trụ cột mang tính chiến lược của phát triển kinh tế quốc gia trong thế kỷ XXI . Là một trong những ngành công nghiệp văn hóa tiêu biểu , công nghiệp ...

 • Thesis


 • Authors: Trần, Đức Nguyên (2013)

 • Việc bảo vệ, giữ gìn các di tích lịch sử văn hóa đã và đang được cả xã hội quan tâm, trong đó ghi nhận những đóng góp rất lớn của cộng đồng. Với sự tham gia của cộng đồng, nhiều di tích đã được trùng tu, tu bổ tránh được sự hủy hoại của thiên nhiên, môi trường, đồng thời đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm thì cũng xuất hiện những hạn chế như xây dựng, tu bổ sai nguyên tắc, làm sai lệch giá trị của di tích… Điều này đã đặt ra cho các cơ quan quản lý nhiệm vụ định hướng, giám sát khi huy động các nguồn lực từ cộng đồng trong bảo vệ di tích lịch sử văn hóa.

 • Article


 • Authors: Nguyễn,Chí Bền (2018)

 • Ở Việt Nam, vùng châu thổ Bắc Bộ là nơi sinh sống chủ yếu của người Việt và vùng đất đỏ Tây Nguyên là nơi sinh sống của 11 dân tộc thiểu số tại chỗ hiện nay. Nước là tài nguyên vô cùng quý giá để họ sinh tồn và phát triển, sáng tạo một văn hóa nước: họ vừa cần nước, yêu quý nước nhưng vừa sợ hãi nước. Cư dân vùng châu thổ Bắc Bộ và cư dân vùng đất đỏ Tây Nguyên đều thờ cúng thần nước và coi đó là vị thần tối linh của họ. Sự phát triển tín ngưỡng thờ nước của cư dân cả hai vùng, đều có vai trò to lớn của cộng đồng, nhưng vị thế địa - kinh tế, địa - lịch sử, địa - văn hóa của vùng châu thổ Bắc Bộ và vùng đất đỏ Tây Nguyên có khác biệt, nên vai trò của cộng đồng với tín ngưỡng thờ nước c...

 • Other


 • Authors: Nguyễn,Quyết; Võ,Thanh Hải (2015)

 • Bài viết này xem xét vai trò của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam, phân tích đánh giá trên cả hai góc độ ngắn hạn và dài hạn. Cơ sở lý thuyết dựa vào một số nghiên cứu trước mô hình kinh tế được xây dựng dựa theo mô hình tăng trưởng Cobb-Douglas. Năm biến nghiên cứu gồm tăng trưởng kinh tế(Y), độ mở kinh tế (OP), du lịch(TR),vốn đầu tư (K) và lao động (L) được phân tích bằng phương pháp kiểm định Granger,kiểm định đồng liên kết Johansen và mô hình VECM (Vector Error Correction model). Kết quả nghiên cứu cho thấy trong ngắn hạn và dài hạn du lịch là nhân tố ản hưởng tích cực lên tăng trưởng nhưng quy mô rất nhỏ