Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 647 to 666 of 3897
 • Article


 • Authors: Đoàn, Phan Tân (2014)

 • Đưa ra định nghĩa của Entropy, Thông tin và ứng dụng trong việc đánh giá, đo lường thông tin.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Lan (2018)

 • Motheer worship has a special place in the system of indigenous folk beliefs in VietNam. It is assciated with the sporiual life of the people and expreasses cultural identily, customs and traditions of the Vietnamese community for many ganerations. "Practices related to the Việt beliefs in the mother Goddesses of three Realms" was recognized by the United Nations Educatinal, Seientific and Cultunal Organization as the Intangible Cultural Heritage of Humanity on December 1,2016.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Lan (2018)

 • Mother worship has a special place in the system of indigenous folk beliefs in Vietnam. It is associated with the spiritual life of the people and expresses cultural identity, customs and traditions of the Vietnamese community for many generations. "Practices related to the Việt beliefs in the Mother Goddesses of Three Realms" was recognized by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) as the Intangible Cultural Heritage of Humanity on December 1, 2016. Tourism associated with spiritual worship form therefore become more appealing and attractive to domestic and foreign tourists. In the context of Vietnam is promoting all resources, including cultura...

 • Article


 • Authors: Lê, Tuấn Dung (2017)

 • Bài viết phân tích vai trò của mạng xã hội đối với hoạt động báo chí, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng mạng xã hội Facebook trong hoạt động báo chí hiện nay

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Lan; Nguyễn, Thị Lan Hương (2019)

 • Giới thiệu các tính năng của mạng xã hội Facebook với các đặc tính đáp ứng những yêu cầu của hoạt động thông tin thư viện, giúp người cung cấp thông tin và người dùng tin kết nối nhanh chón

 • Article


 • Authors: Bùi, Thanh Thủy (2019)

 • In the context of the world Vietnam is developing diversified types of tourism and non - traditional tourism products today. Many new types have been researched, deployed, shaped and developed to serve to the increasingly in developing countries, with agriculture and livestock production as a major contribution to their livelihoods not only in economic terms bat also in terms of social aspects, environmental protection of the natural, cultural and historical roots.

 • Thesis


 • Authors: Ngô, Ánh Hồng;  Advisor: PGS.TS. Nguyễn Văn Cương (2017)

 • Cơ sở lý luận, tổng quan, cấu trúc, đặc điểm và tác động của Festival du lịch Hà Nội. So sánh với một số Festival khác và những vấn đề đặt ra.

 • Article


 • Authors: Phan, Hoàng Lan (2016)

 • Festival Huế đã trở thành thương hiệu và sản phẩm du lịch danh tiếng, đẳng cấp của Việt Nam. Điều đáng nói là sau 8 lần tổ chức, sự kiện đã đưa văn hóa Việt vượt qua ranh giới của quốc gia, thu hút dự chú ý của bạn bè quốc tế.

 • Article


 • Authors: Tôn, Thanh Hải (2016)

 • Công cuộc đổi mới của đất nước ta đã và đang đạt được những thành tựu cơ bản có tác động tích cực góp phần thúc đẩy nền kinh tế ổn định và phát triển, đồng thời tác động làm chuyển hóa chức năng của lễ hội, trong bối cảnh đó xuất hiện loại hình festival (một loại hình lễ hội văn hóa mới) đã và đang phát triển tại nhiều ngành, địa phương trong toàn quốc có sức quảng bá di sản văn hóa, phát triển kinh tế du lịch trong đó festival Huế là một sự kiện tiêu biểu.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Mai (2016)

 • Gia đình học là một thuật ngữ mới xuất hiện ở nước ta trong thời gian gần đây. Trong nhận thức xã hội và cả trên diễn đàn học thuật, nội hàm của thuật ngữ này chưa được xác định rõ ràng. Vì vậy, có nhiều câu hỏi được đặt ra: Đây là ngành khoa học mới hay chỉ là một chuyên ngành của xã hội học? Đây là một môn học, một khoa học liên ngành hay chỉ là tên gọi của tổ hợp các khoa học nghiên cứu về gia đình? Bài viết đưa ra bàn luận bước đầu về các vấn đề này.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Vân (2010)

 • Raglai là một tộc người thiểu số phân bố ở vùng miền núi các tỉnh Nam Trung Bộ và là một trong năm tộc người ở Việt Nam theo thiết chế mẫu hệ. Xã hội Raglai truyền thống rất coi trọng gia đình và hôn nhân, được thể hiện rất rõ qua luật tục còn được duy trì đến ngày nay. Luật tục được cho là chuẩn mực đạo đức xã hội, nó quy định mối quan hệ trong gia đình, dòng họ và trong đời sống vợ chồng cũng như các mối quan hệ thường nhật khác. Những giá trị đạo đức trong luật tục vẫn được coi là chuẩn mực xã hội, là một phương thức hữu hiệu bảo vệ gia đình và hôn nhân của người Raglai trong giai đoạn hiện nay.