Browsing by Author Phan, Văn Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 17 of 17
  • Article


  • Authors: Phan, Văn Tú (2010)

  • Những bài học về lý luận và thực tiễn rút ra từ chuyến khảo sát nghiên cứu về quản lý nghệ thuật tại Úc

  • Article


  • Authors: Phan, Văn Tú; Trương, Đức Cường (2018)

  • Ngành Quản lý văn hóa thuộc khối các khoa thuộc ngành Khoa học xã hội và nhân văn, đào tạo người học sau khi tốt nghiệp có đủ khối kiến thức và khả năng chuyên môn như: quản lý, tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong các cơ quan quản lý nhà nước, sự nghiệp văn hóa, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp; có khả năng nghiên cứu, đề xuất các chính sách văn hóa nghệ thuật ở các địa phương, đáp ứng nhu cầu của xã hội và đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

  • Article


  • Authors: Phan, Văn Tú (2014)

  • Văn hóa ứng xử của con người với tự nhiên được thể hiện qua nội dung luật tục của người Ê đê, M'nông ở Đắk Lắk và người Hà Nhì ở Lai Châu. Đó là cách ứng xử của con người với rừng, với nguồn nước, cách bảo vệ rừng và nguồn nước. Đây chính là những cách ứng xử có văn hóa, thể hiện trình độ văn hóa cao của các dân tộc thiểu số ở nước ta. Những cách ứng xử trên cần trở thành một trong những công tác tuyên truyền về nếp sống văn hóa hiện nay của các cộng đồng dân cư dân tộc thiểu số và miền núi.