Browsing by Author Nguyễn, Ánh Nguyệt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Ánh Nguyệt;  Advisor: Phan, Văn Tú (2018)

  • Tìm hiểu những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về văn hóa: Khái niệm, những nguyên tắc, những nội dung, phương pháp và ý nghĩa của công tác quản lý nhà nước về văn hóa đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố Sơn La. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước về Văn hóa ở thành phố Sơn La trên 3 lĩnh vực cụ thể. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa ở thành phố thời gian tới.