Browsing by Author Beck, Ulrik

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Book


  • Authors: Tarp, Finn; Beck, Ulrik; Brandt, Kasper (2017)

  • Đánh giá sâu về những thay đổi trong đời sống nông thôn ở Việt Nam trong một thập kỉ qua, kết hợp bộ dữ liệu bảng sơ cấp và độc nhất với các công cụ phân tích tốt nhất hiện có. Một mặt, tìm hiểu sâu về tác động của tiếp cận của hộ gia đình ở nông thôn đến các thị trường đất đai, lao động, và vốn, và mặt khác, về tác động của các chính sách của chính phủ đến tăng trưởng, bất bình đẳng, và nghèo đói x ở cấp độ xã ở Việt Nam, bao gồm sự phân bố những lợi ích và thua thiệt từ quá trình tăng trưởng kinh tế.cuốn sách vai trò như một lăng kính qua đó các nước khác và cộng đồng phát triển quốc tế có thể tiếp cận nhiệm vụ to lớn về việc theo đuổi một cuộc cách mạng số liệu có ý nghĩa như là m...