Browsing by Author Bảo Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • Article


  • Authors: Bảo Anh (2018)

  • Bài báo viết về tình trạng CNSH ở ta đang ở mức rất thấp. Đồng thời chỉ ra cái giải pháp của nhà nước đối với ngành này nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng việc ứng dụng CNSH trong đời sống hiện cũng đang dần phát huy trong nông nghiệp ở Việt Nam.

  • Thesis


  • Authors: Bảo Anh (2018)

  • Bài báo viết về tình trạng CNSH ở ta đang ở mức rất thấp. Đồng thời chỉ ra cái giải pháp của nhà nước đối với ngành này nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng việc ứng dụng CNSH trong đời sống hiện cũng đang dần phát huy trong nông nghiệp ở Việt Nam.