Browsing by Author : Phạm Thị Thúy Nguyệt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Book chapter


  • Authors: : Phạm Thị Thúy Nguyệt (2016)

  • Bài viết phân tích sự thay đổi thói quen tiêu dùng du lịch của du khách trong bối cảnh các phương tiện truyền thông thế hệ mới phát triển mạnh mẽ, cho phép du khách tùy biến các quyết định và lựa chọn du lịch của cá nhân với mức độ rất cao. Xu hướng này được nhận diện là xu hướng cá nhân hóa trong du lịch hiện đại. Có năm tiền đề của xu hướng du lịch cá nhân hóa bao gồm: sự kết nối thông tin toàn cầu; sự phát triển của siêu dữ liệu; tác động của các phần mềm giao dịch trực tuyến; xu hướng di động; sự thuần thục kỹ năng trực tuyến của giới trẻ. Bài viết cũng bàn đến những khía cạnh chiến lược thích ứng của du lịch trong bối cảnh này.