Nguyễn Anh Tuấn
author picture
Trình độ chuyên môn: Xã hội học
Chức danh: Ths

Trang cá nhân: https://www.facebook/tuanvvh

<p><b>QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC</b>:Từ năm 2001 đến nay là cán bộ nghiên cứu của Viện Văn hóa thuộc Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.</p> <p><b>CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU</b>: Xã hội học Gia đình; Xã hội học Văn hóa; Quản lý Văn hóa lý và Truyền thông.</p> <p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>:Xã hội đại cương; Xã hội học gia đình; Xã hội học văn hóa.</p>

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

189

VIEWS & DOWNLOAD

107

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 6 of 6
 • Article


 • Authors: Đặng, Hà Chi; Nguyễn, Anh Tuấn (2019)

 • Derived from identifying the four roles of philosophy in the development of education, the paper addresses the framework for the "triple fields" of Educational science - Philosophy of education - Education (including the theory of ethical education), in which the philosophy of education in particular; thereby defining the content and structure of educational philosophy based on different scientific approaches. All of these arguments are to support the transformation of the teaching model from "impartial" to "constructive", from "focusing on knowledge" to "focusing more on virtue" and and arousing and training capacity for learners.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn (2019)

 • Bài viết đề cập đến nội dung thực trạng văn hóa của mỗi gia đình Việt Nam. Trong đó có phân tích, diễn dải về bối cảnh xã hội phát triển, mô hình gia đình cũng dần thay đổi sang mô hình gia đình hiện đại và phản ánh những lợi ích và tác hại của sự thay đổi này.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn (2019)

 • Huyện đảo Cô Tô(Quảng Ninh) có tiềm năng rất lớn phát triển du lịch với hệ môi trường sinh thái tự nhiên rất độc đáo, vừa có rừng lại vừa có tài nguyên biển, việc giữ gìn khai thác hợp lý, cũng được phục hồi những nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên đã bị xâm hại đóng vai trò then chốt để phát triển du lịch tự nhiên đã bị xâm hại đóng vai trò then chốt để phát triển du lịch bền vững.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Lan; Nguyễn, Anh Tuấn (2018)

 • Bảo về môi trường trong du lịch là trọng tâm hàng đầu ở nhiều quốc gia phát triển, trong đó có Việt Nam. Sở hữu một nguồn tài nguyên du lịch to lớn cùng với hệ thống du sản văn hóa có giá trị thúc đẩy sự tăng trưởng du lịch, ngành du lịch đã có nhiều nổ lực trong bảo vệ môi trường. Song để khai thác nguồn lực tiềng năng này phát triển kinh tế du lịch cần có nguồn nhân lục du lịch tương ứng và chất lượng. Có kiến thức bảo vệ môi trường để góp phần giải quyết vấn đề này.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn (2017)

 • Giải trí có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công nhân tại các khu công nghiệp là những giờ lao động thường xuyên đối mặt với áp lực công việc lớn. Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp đã quan tâm xây dựng nhiều thiết chế văn hóa, đẩy mạnh hoạt động văn hóa thể thao tại doanh nghiệp, nhưng nhìn chung, những hoạt động vui chơi giải trí cho công nhân còn rất nhiều hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Nguyên nhân là do thời gian làm việc của người lao động nhiều, cường độ công việc cao trong những nhu cầu vật chất cơ bản còn chưa được đáp ứng đầy đủ. Các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong khi các khu công nghiệp cũng là nguyên nhân của sự thiếu...