Nguyễn Thành Nam
author picture
Trình độ chuyên môn: Văn hoá học/ Văn hoá du lịch
Chức danh: TS, Phó trưởng Khoa
<p><b>QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC</b>: 2007-2008: Bộ môn Văn hoá học, 2008-nay: Khoa Văn hoá học.</p> <p><b>CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU</b>:Văn hoá học- Văn hoá du lịch- Du lịch đồng - Truyền thông văn hoá </P> <p><b>CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY</b>: .Cơ sở văn hoá Việt Nam, Văn hoá dân gian Việt Nam, Văn hoá vùng, Phát triển du lịch cộng đồng.</P>

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

1717

VIEWS & DOWNLOAD

736

Top Country : Vietnam

Showing results 1 to 10 of 33
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam (2023)

 • Đồng Nai là một tỉnh có điều kiện địa lý tự nhiên, lịch sử, kinh tế, vặn hóa, xã hội trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ nên có nhiều dân tộc cùng cộng cư sinh sống phát triển ngành nghề thủ công truyền thống. Theo phong tục, tập quán, các làng nghề thường duy trì tín tục thờ cúng Tổ nghề, trong đó có nghề điêu khắc đá ở phường Bửu Long thành phô Biên Hòa, tỉnh Đông Nai. Đây là một trong những truyền thống tốt đẹp thê hiện lòng tri ân, biết ơn thánh sư sáng lập, truyền dạy nghề cho cộng đồng, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc và tạo sự cố kết cộng đồng xã hội qua thực hành nghi lễ, lễ hội. Để tưởng nhớ công ơn đến người truyền nghề, làng nghề điêu khắc đá Bửu Long đã duy trì, tổ chức lễ...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam (2019)

 • Xứ Lạng trong tâm thức của người Việt là một vùng đất biên cương của Tổ quốc. Vùng đất này giữ một vị thế đặc biệt về đặc điểm vị trí địa lý cũng như chính trị - xã hội của vùng Đông Bắc cũng như của cả nước. Từ xưa đến nay, xứ Trung Quốc, cũng là nơi chứng kiến nhiều cuộc tiếp xúc - giao lưu văn hóa trong nội vùng và ngoại vùng. Tộc người chủ thể Tày - Nùng với lịch sử và văn hóa riêng của họ tạo ra nét đặc thù cho vùng đất xứ lạng. Xứ lạng được biết đến từ những câu nói dân gian cho đến sự định hình về một tiểu vùng văn hóa biên giới giàu bản sắc.

 • Article


 • Authors: Đinh, Đắc Thi; Nguyễn, Thành Nam (2023)

 • Building a culture of behavior in schools is an educational activity of values and cultural standards to helle scheal members have correct awareness, thoughts, feling, and good behavior, beautiful, implement a cuiture of healthy behavior, build a basis to ensure the quality of education of the University.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam (2023)

 • Môi trường văn hóa là một bộ phận quan trọng không thế thiếu trong tông thể môi trường sông của con người. Môi trường văn hóa là tổng thể sống động các yếu tố văn hóa vật thể và phi vật thể, các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh con người, chúng tác động lẫn nhau và có quan hệ tương tác đối với con người trong một không gian và thời gian xác định, nhằm thúc đẩy con người phát triển hài hòa và toàn diện, trong đó con người đóng vai chủ thể, vừa là yếu tố quan trọng, vừa là sản phẩm chủ yếu nhất của nó. Môi trường văn hóa là môi trường thiên nhiên thứ hai - thiên nhiên đã được cải biến, được nhân hóa, nên mang ý nghĩa và "bản chất người", mang dầu ấn ý chí của con người.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam (2022)

 • Hiện nay, các đô thị Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý phát triển đất nước, đặc biệt là khi nước ta đang phấn đấu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trước tác động của tiến trình toàn cầu hóa, đô thị hóa, bộ mặt kinh tế, xã hội của nước ta có nhiều biến đổi. Trong đó, môi trường văn hóa (MTVH) ở Thủ đô Hà Nội đang có những thay đổi theo hướng hiện đại, bộc lộ cả những tích cực lẫn hạn chế. Do đó, việc xây dụng MTVH ở thủ đô hiện nay chính là điều kiện để thị dân có thể tồn tại, giao tiếp, lao động và sáng tạo. Bài viết đề cập đến một số nội dung trong xây dụng MTVH ở Hà Nội trong định hướng phát triển bền vững.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam (2021)

 • Hiện nay, các đô thị Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý phát triển đất nước, đặc biệt là khi nước ta đang phấn đấu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trước các tác động của tiến trình toàn cầu hoá, tốc độ đô thị hoả đang diễn ra khá nhanh, làm biến đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của đất nước. Trong tiến trình đó, môi trường văn hoá (MTVH) ở thủ đô Hà Nội đang có những thay đổi theo hướng hiện đại, bộc lộ cả những tích cực lẫn hạn chế. Do đó, việc xây dựng MTVH ở thủ đô hiện nay chính là điều kiện để thị dân có thể tồn tại, giao tiếp, lao động và sáng tạo. Bài viết này đề cập đến một số nội dung trong xây dựng MTVH ở Hà Nội trong định hướng phát triển bền...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam; Đinh, Đắc Thi (2023)

 • Môi trường văn hóa là nguồn lực nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy bản sắc dân tộc. Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ các cơ chê, chính sách, giải pháp để xây dựng môi trường văn hóa một cách toàn diện, thật sự trong sạch, lành mạnh, cải thiện điều kiện hưởng thụ văn hóa của nhân dân, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Xây dựng môi trường văn hóa trong lĩnh vực thể thao nói chung và ở cơ sở tập luyện thể thao nói riêng là một việc làm cần thiết với tất cả các địa phương trên cả nước. Ở bài viết này, nhóm tác giả bàn đến một số nội dung trong xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở tập ...

 • Article


 • Authors: Đặng, Hoài Thu; Nguyễn, Thành Nam (2019)

 • Bước sang thế kỷ XXI, sự ra đời của công nghệ cao đã giúp các nước phát triển tái công nghiệp hoá, thế giới bước vào kỷ nguyên của xã hội thông tin. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực có chất lượng cao về trí tuệ và kỹ năng đã trở thành lợi thế quyết định đối với mỗi quốc gia. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành nghề của đời sống nhằm đáp ứng những đòi hỏi mới trở thành quốc sách hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Một trong những yếu tố góp phần làm nên thành công của nền giáo dục hiện đại đó là việc đổi mới chương trình đào tạo. Từ việc phân tích các yếu tố tác động đến việc đổi mới chương trình đào tạo ngành Văn hóa học ở ViệtNam, bài viết chỉ ...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam (2018)

 • Bước sang thế kỷ 21 , sự ra đời của công nghệ cao đã giúp các nước phát triển tái công nghiệp hoá , thế giới bước sang kỷ nguyên của xã hội thông tin . Trong bối cảnh đó , nguồn nhân lực có chất lượng cao về trí tuệ và kỹ năng đã trở thành lợi thế quyết định đối với mỗi quốc gia . Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành nghề của đời sống nhằm đáp ứng những đòi hỏi mới này trở thành quốc sách hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới . Một trong những yếu tố góp phần làm nên thành công của nền giáo dục hiện đại đó là việc đổi mới chương trình đào tạo . Từ việc phân tích các yếu tố tác động đến việc đổi mới chương trình đào tạo ngành Quản lý văn hóa ở Việt Na...

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thành Nam (2021)

 • Bước sang thế kỷ 21, sự ra đời của công nghệ cao đã giúp các nước phát triển tái công nghiệp hoá, thế giới bước sang kỷ nguyên của xã hội thông tin. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực có chất lượng cao về trí tuệ và kỹ năng đã trở thành lợi thế quyết định đối với mỗi quốc gia. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành nghề của đời sống nhằm đáp ứng những đòi hỏi mới này trở thành quốc sách hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Một trong những yếu tố góp phần làm nên thành công của nền giáo dục hiện đại đó là việc đổi mới chương trình đào tạo. Từ việc phân tích các yếu tố tác động của bối cảnh chuyển đổi số đến việc đổi mới chương trình đào tạo ngành Du lị...