Đoàn Phan Tân
Trình độ chuyên môn: Thông tin - Thư viện
Chức danh: PGS. Tiến sĩ
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: Từ năm 1960 - 1966: Giáo viên văn hoá quân đội ở Tiểu đoàn 26, Quân khu Tây bắc. Tổ trưởng Tổ giáo viên của các đơn vị trực thuộc Quân khu Tây bắc; Từ năm 1966-1970: Sinh viên khoa Toán, Đại học Tổng hợp Hà nội, Cán sự lớp phụ trách công tác học tập; Từ năm 1970-1975: Tổ phó tổ Khoa học tự nhiên, Bí thư BCH Đoàn trường Lý luận nghiệp vụ Bộ Văn hoá (nay là Trường Đại học Văn hoá Hà nội); Từ năm 1975-1977: Tổ trưởng Tổ Toán lý, Hệ phó Hệ Bổ túc Văn hoá của trường Lý luận nghiệp vụ Bộ Văn hoá (nay là Trường Đại học Văn hoá Hà nội); Từ năm 1977-1984: Tổ trưởng Tổ Toán lý, Bí thư BCH Đoàn trường, Phó bí thư chi bộ Các tổ bộ môn, Đảng uỷ viên Trường Đại học Văn hoá Hà nội; Từ năm 1984-1987: Giảng viên Khoa Thông tin -Thư viên, trường Đại học Văn hoá Hà nội; Từ năm 1987-5/1996: Chủ nhiệm bộ môn Thông tin học, Bí thư chi bộ Khoa Thông tin-Thư viện, Trường Đại học Văn hoá Hà nội; Từ tháng 6/1996 – 3/2003: Phó hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Hà nội; Từ năm 1997-2002: Phó Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Văn hoá Hà Nội; Từ 4/2003 đến 3/2008: Giảng viên Khoa Thông tin -Thư viên, trường Đại học Văn hoá Hà nội. CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU: Thông tin học; Toán học ứng dụng; Công nghệ thông tin; Phần mềm thư viện; Hệ thống thông tin; Quản trị tri thức. CÁC MÔN HỌC ĐANG GIẢNG DẠY: Thông tin học; Phần mềm thư viện; Toán học ứng dụng trong lĩnh vực thông tin thư viện; Hệ thống thông tin quản lý; Tin học tư liệu; Quản trị tri thức; Ngôn ngữ tư liệu.
Showing results 1 to 10 of 25
  • Article


  • Authors: Đoàn, Phan Tân (2001)

  • Ngày nay, trong đời sống hàng ngày, thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng, ở nhiều nước thông tin đã trở thành hàng hoá. Điều đó đã thúc đẩy hình thành một bộ phận mới trong nền kinh tế quốc dân, đó là khu vực dịch vụ thông tin. Khu vực này ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ thông tin đa dạng và đóng góp một tỷ trọng đáng kể trong nền kinh tế quốc dân. Thông tin là nguồn lực của sự phát triển thông tin đã trở thành tiêu chí đánh giá trình độ phát triển kinh tế của mỗi nước. Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin; một nền công nghiệp thông tin, một xã hội thông tin đang hình thành v.v... do đó hiểu được thông tin là gì? Các thuộc tính của nó như thế nào là điều cầ...